धाराशिव जिल्ह्यात चोरीचे दोन गुन्हे दाखल 

 
crime

वाशी : वाशी येथील- सहदेव बाबासाहेब शेरकर यांचा अंदाजे 5,000 ₹ किंमतीचा मोबाईल फोन हा दि.05.06.2023 रोजी 12.00 वा. दरम्यान ग्राहक सेवा केंद्र वाशी  येथुन अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेला. अशा मजकुराच्या सहदेव शेरकर यांनी दि. 05.06.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

नळदुर्ग  : जळकोट, ता. तुळजापूर येथील- बसवराज भिमाशंकर छत्रे यांच्या जळकोट शिवारातील शेतातील विद्युत पंप अंदाजे 15,500 ₹ किंमतीचा हा दि.26.05.2023 रोजी 23.00 ते 27.05.2023 रोजी 09.00 वा. दरम्यान अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेला. अशा मजकुराच्या बसवराज छत्रे यांनी दि. 05.06.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

रात्रगस्ती दरम्यान संशईत इसम ताब्यात

शिराढोण: शिराढोण पो.ठा. चे पथक दि. 05.06.2023 रोजी 03.00 वा.सु. शिराढोण पोठा हद्दीत रात्रगस्तीस असताना दरम्यान हिंगणगाव पाटी येथे अंधाराचा दबा धरुन बसलेल्या एका इसमास संशयावरुन पथकाने हाटकले. यावर त्याची विचारपुस केली असता त्याने आपले नाव- रामहारी राजाभाउ काळे, रा केवड पारधी पीडी, ता केड असे सांगीतले. पोलीसांनी अशा रात्री अवेळी फिरण्याचे कारण विचारले असता त्याने पोलीसांना उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने तो माला विरूध्द गुन्हा करण्याच्या उद्देशाने तेथे फिरत असल्याचा पोलीसांचा संशय बळावल्याने त्यास ताब्यात घेउन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द महाराष्ट्र पोलिस कायदा कलम- 122 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web