About Us

दैनिक 'उस्मानाबाद लाइव्ह' या वृत्तपत्राची www.osmanabadlive.com ही अधिकृत वेबसाईट आहे.या वेबसाईटची कॉपी करणे किंवा साधर्म्य असलेली वेबसाईट चालवणे,हा कायदेशीर गुन्हा आहे.


Title Code - MAHMAR45574
RNI No - MAHMAR/2015/61537