उस्मानाबाद शहर

चार गावाच्या कामाची चौकशी होणार

उस्मानाबाद – तालुक्यातील शिंगोली , शेकापूर, तेर आणि बेंबळी गावात ग्रामपंचायतीच्या वतीने करण्यात आलेल्या विविध कामात प्रचंड भ्रष्टाचार झाला असून या कामाच्या…

उस्मानाबाद जिल्हा

सासरच्या त्रासास कंटाळून विवाहितेची आत्महत्या

आंबी :- 1) मारोती भिमराव देवकर (नवरा) 2) धोंडाजी देवकर (दिर) , सासु, व जाऊ सर्व रा. बोधडी ता.किनवट जि.नांदेड 3) गणेश धोत्रे (नंदावा) व ननंद दोघे रा. धानोरा ता.किनवट जि.नांदेड -यांनी संगणमत करुन विवाहित…

पैशाकरीता विवाहितेचा छळ

परंडा :-  दिनांक 25.03.18  रोजी 13.00 वा.सु. पिडीत फिर्यादी विवाहित महिला हिचे सासरी बार्शी येथे 1 ) फिरोज रशीद शेख 2) रशीद जिलानी शेख 3) सुहेल रशीद शेख 4) रशीद अजीज शेख व दोन महिला…

अंगणवाडी सेविका / मदतनीस पदासाठी भरती प्रक्रिया सुरू

उस्मानाबाद :- एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प वाशी अंतर्गत अंगणवाडी सेविका /मदतनीस या पदासाठी भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.           या भरती प्रक्रियेत खाली नमूद करण्यात आलेल्या पदासाठीचे आवेदनपत्र दिनांक 20 फेब्रुवारी ते  5…