धाराशिव जिल्ह्यात तीन अपघातात तीन ठार 

 
crime

 ढोकी : मयत नामे-प्रकाश सदाशिव कावळे, रा. कावळेवाडी ता. जि. उस्मानाबाद हे दि.06.08.2023 रोजी 13.30 वा.सु. तेरणा कारखान्याचे समोर ढोकी येथुन स्कुटीवर प्रवास करत  होते. दरम्यान स्कॉर्पिओ क्र एमएच 25 आर 7367 च्या चालकाने त्याचे ताब्यातील स्कॉर्पिओ ही हायगई व निष्काळजीपने चालवल्याने प्रकाश कावळे  चालवत असलेल्या नमूद स्कुटीला ला पाठीमागून धडकली. या अपघातात प्रकाश कावळे हे मयत झाले. या अपघातानंतर नमूद वाहनाचा चालक अपघात स्थळावरुन वाहनासह पसार झाला. अशा मजकुराच्या रमेश विधाते यांनी दि.08.08.2023  रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन पो ठाणे ढोकी येथे भा.दं.वि. सं. कलम- 279, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

तामलवाडी  : मयत अज्ञात पुरुष वय अंदाजे 45 वर्षे, हे दि.03.07.2023 रोजी 22.30 वा.सु. पुर्वी कठारे मिल समोर सोलापूर ते तुळजापूर जाणारे एनएच 52 रोडवर जात असताना अज्ञात वाहन चालकाने त्याचे ताब्यातील वाहन हे हायगई व निष्काळजीपने चालवल्याने अज्ञात मयत यास धडक दिली. या अपघातात अज्ञात पुरुष हे मयत झाले. या अपघातानंतर नमूद अज्ञात वाहनाचा चालक अपघात स्थळावरुन वाहनासह पसार झाला. अशा मजकुराच्या पोलीस नाईक/ 199 संजय बाबुराव राठोड  ने पोलीस ठाणे तामलवाडी यांनी दि.08.08.2023  रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन पो ठाणे तामलवाडी येथे भा.दं.वि. सं. कलम- 279, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 134 अ ब अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

 
तामलवाडी  : मयत नामे-सैपन गुलाब शेख, वय 38 वर्षे रा.सांगवी काटी, ता.तुळजापूर जि. उस्मानाबाद हे दि.08.08.2023 रोजी 15.05 वा.सु. तृप्ती सेवा केंद्र दुकानाजवळ सुरतगाव येथुन मोटरसायकल क्र एमएच 13 झेड 8942 यावर प्रवास करत होते. दरम्यान टिप्पर क्र एमएच 25 एके 7273 च्या चालकाने त्याचे ताब्यातील टिप्पर हा हायगई व निष्काळजीपने चालवल्याने सैपन शेख  चालवत असलेल्या नमूद मोटरसायकलला  पाठीमागून धडक दिली. या अपघातात सैपन शेख हे गंभीर जखमी होवून मयत झाले. अशा मजकुराच्या मुबाराक महंमद शेख यांनी दि.08.08.2023  रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन पो ठाणे तामलवाडी येथे भा.दं.वि. सं. कलम- 279, 338, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 अ ब अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.


रहदारीस धोकादायरीत्या वाहन उभे करणाऱ्यावर गुन्हा नोंद

 बेंबळी  : गणेश कदम प्लॉट लोहारा ता. लोहारा जि. उस्मानाबाद आरोपी नामे-1) इनाम महेबुब शेख, हे दि. 08.08.2023 रोजी 16.45 वा. सु. आपल्या ताब्यातील मिनी डोअर टमटम क्र. एम.एच. 25 एफ 1327हा गोगाव पाटी चौकाजवळ सार्वजनिक रस्त्यावर रहदारीस धोकादायरीत्या उभे केलेले असताना बेंबळी पोलीसांना आढळले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द भा.द.स. कलम 283 अन्वये बेंबळी पो.ठा. येथे  गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web