उस्मानाबाद जिल्ह्यात दोन अपघातात एक ठार एक जखमी 

 
Osmanabad police

अंबी  : सुरेश मोहन उबाळे, वय 40 वर्षे, रा. शेळगाव, ता. परंडा हे दि. 10.08.2021 रोजी 21.30 वा. सु. आनाळा- अंबी रस्त्याने पायी जात असतांना अज्ञात चालकाने अज्ञात वाहन निष्काळजीपने चालवून सुरेश उबाळे यांना धडक दिल्याने ते गंभीर जखमी होउन उपचारादरम्यान मयत झाले. अशा मजकुराच्या अंबी पो.ठा. येथील पोलीस हेडकॉन्स्टेबल- गजानन मुळे यांनी अनैसर्गीक मृत्यु क्र. 27 / 2021 फौ.प्र.सं. कलम- 174 च्या चौकशीत दिलेल्या जबाबावरुन भा.दं.सं. कलम- 304 (अ), 279, 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 134, 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

उस्मानाबाद  : चालक- कमरअली हैदर शेख, रा. उस्मानाबाद यांनी दि. 17 ऑक्टोबर रोजी 16.30 वा. सु. जि.प. उस्मानाबाद समोरील रस्त्यावर मोटारसायकल क्र. एम.एच. 12 सीयु 7801 ही निष्काळजीपने चालवून मो.सा. क्र. एम.एच. 25 एएफ 5697 ला पाठीमागुन धडक दिली. या अपघातात मो.सा. चालक- सरफराज शेख, रा. उस्मानाबाद हे गंभीर जखमी झाले. या अपघातानंतर कमरअली शेख हे अपघात स्थळावरुन वाहनासह पसार झाले. अशा मजकुराच्या सरफराज शेख यांनी वैद्यकीय उपचारादरम्यान दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

मारहाण 

उमरगा: मुळज ग्रामस्थ बालाजी व शिवाजी बिराजदार या दोघांचा दि. 18 ऑक्टोबर रोजी 10.00 वा. सु. गावातील हनुमान मंदीराजवळ गावकरी- नितीन चव्हाण यांच्या काकासोबत वाद सुरु होता. यावेळी काकास भांडण्याचा जाब विचारण्यास गेलेल्या नितीन चव्हाण यांस नमूद दोघांनी ठार मारण्याची धमकी देउन, शिवीगाळ करुन धक्काबुक्की केली व दगड फेकून मारला. यात दगड डोक्यात लागून नितीन जखमी झाले. अशा मजकुराच्या नितीन चव्हाण यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 324, 323, 504, 506, 34 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे

                                                                                               

From around the web