उस्मानाबाद जिल्ह्यात हाणामारीच्या दोन घटना 

 
crime

तामलवाडी : सावरगाव, ता. तुळजापूर येथील निलेश नागनाथ तानवडे हे दि. 14 जून रोजी 16.30 वा. सु. गावकरी- माणिक बळीराम डोके यांच्या सावरगाव गट क्र. 384 मधील शेतातून ट्रॅक्टर घेउन जात होते. यावेळी माणिक डोके यांनी त्यांना हाटकले असता निलेश यांसह गणेश व अलका नागनाथ तानवडे, नागनाथ तानवडे, केमवाडी येथील शिवाजी तानवडे या सर्वांनी माणिक डोके यांना शिवीगाळ करुन लाथाबुक्क्यांनी मारहान करुन ठार मारण्याची धमकी दिली. यावेळी निलेश यांनी माणिक यांच्या डोक्यात कुऱ्हाड मारुन त्यांना जखमी केले. अशा मजकुराच्या माणिक डोके यांनी दि. 15 जून रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.स. कलम- 324, 323, 504, 506, 143, 147, 148, 149 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

परंडा  : तळ्यातील जाळे काढल्याच्या कारणावरुन भोंजा, ता. परंडा येथील गोपीनाथ सिताराम कांबळे यांसह त्यांची मुले- बाबासाहेब व नितीन तसेच बायडाबाई कांबळे या सर्वांनी दि. 13 जून रोजी गावकरी- अनिल शिवाजी सरवदे यांसह त्यांचा भाऊ, आई, आजी यांना त्यांच्या घरासमोर शिवीगाळ करुन लाथाबुक्क्यांनी, काठी, दगडाने मारहान करुन जखमी केले व ठार मारण्याची धमकी दिली. अशा मजकुराच्या अनिल सरवदे यांनी दि. 15 जून रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 324, 323, 504, 506, 34 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web