उस्मानाबाद, कळंब, डिकसळ आदी ठिकाणी चोरीच्या घटना 

 
उस्मानाबाद, कळंब, डिकसळ आदी ठिकाणी चोरीच्या घटना

कळंब: कळंब येथील ‘सागर बियर बार ॲन्ड मरमीट रुम’ च्या गुदामाचा कडी- कोयंडा अज्ञात व्यक्तीने दि. 29- 30.04.2021 रोजी दरम्यानच्या रात्री तोडून आतील विदेशी दारुचे 1,893 बॉक्स (किं.अं. 2,86,837 ₹) सह सीसीटीव्हीचा डीव्हीआर व किराना साहित्य चोरुन नेले. तसेच आतील फर्निचरची तोड-फोड करुन नुकसान केले. अशा मजकुराच्या बियर बार मालक- प्रदिप योगीराज मेटे, रा. कळंब यांनी 01 मे रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 457, 380, 427 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

            दुसऱ्या घटनेत युवराज बप्पासाहेब पिंगळे, रा. डिकसळ, ता. कळंब यांच्या गावातील घर बांधकामावरील लोखंडी सळई- 60 कि.ग्रॅ., बांधकामाचे लोखंडी प्लेटा- 40 नग असे एकुण 27,600 ₹ किंमतीचे साहित्य अज्ञात व्यक्तीने दि. 30.04.2021 ते 01.05.2021 दरम्यानच्या रात्री चोरुन नेले. अशा मजकुराच्या युवराज पिंगळे यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

उस्मानाबाद -  फय्याज शबीर पठाण व दिलदार पठार, दोघे रा. अंबेहोळ, ता. उस्मानाबाद हे दोघे दि. 28- 29.04.2021 दरम्यानच्या रात्री अंबेहोळ शिवारातील पत्रा शेडमध्ये झोपलेले असतांना दोरीवरील त्यांच्या विजारीच्या खिशातील एकुण 30,000 ₹ रोख रक्कम व चार्जींगला लावलेले दोन भ्रमणध्वनी अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेले. अशा मजकुराच्या फय्याज पठाण यांनी 01 मे रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

            दुसऱ्या घटनेत संकेत सूर्यकांत सुर्यवंशी, रा. उस्मानाबाद यांच्या सकनेवाडी शिवारातील ‘सुर्यतेज फार्मस प्रोड्युसर लि. कंपनी’ या दुकानाच्या खिडकीचे गज अज्ञात व्यक्तीने दि. 30.04.2021 ते 01.05.2021 दरम्यानच्या रात्री कापून आतील खरेदी केलेला 80 पोती हरभरा चोरुन नेला. अशा मजकुराच्या संकेत सुर्यवंशी यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 461, 380 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

 ढोकी: भाउसाहेब पंढरी बुक्कन, रा. बुक्कनवाडी, ता. उस्मानाबाद यांनी शेत गट क्र. 8 मध्ये शेडच्या कामासाठी ठेवलेले 17 पत्रे दि. 30.04.2021 ते दि. 01.05.2021 दरम्यानच्या रात्री अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेले. अशा मजकुराच्या भाउसाहेब बुक्कन यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

 नळदुर्ग: राजकुमार लक्ष्मण शिंदे, रा. सोलापूर यांचा देवसिंगा (नळ) येथील शेत ओढयातील 5 अश्वशक्ती क्षमतेचा विद्युत पंप दि. 08- 09.04.2021 दरम्यानच्या रात्री अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेला. अशा मजकुराच्या राजकुमार शिंदे यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web