भोगजी, पळसवाडी, कुन्हाळी येथे हाणामारी 

 
Osmanabad police

 कळंब : मनिषा बालाजी खराटे, रा. भोगजी, ता. कळंब या दिनांक 10 जुलै रोजी गावातील आपल्या किराणा दुकानात होत्या. यावेळी नातेवाईक- सिध्देश्वर भिमराव खराटे यांनी दुकानासमोर येउन पुर्वीच्या भांडणाच्या कारणावरुन मनिषा यांना शिवीगाळ करण्यास सुरवात केली. यावर त्याचा जाब मनिषा यांनी विचारला असता सिध्देश्वर यांनी त्यांना दगडाने व दुकानातील स्टिल डब्याने मारहान करुन जखमी करुन मनिषा यांना त्यांच्या पतीस ठार मारण्याची धमकी दिली. अशा मजकुराच्या मनिषा खराटे यांनी दिनांक 11 जुलै रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 324, 323, 504, 506 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

उस्मानाबाद  - अंकुश कोंडाप्पा कोळगे, रा. पळसवाडी, ता. उस्मानाबाद हे दिनांक 6 जुलै रोजी 19.00 वा. सु. गावातील मुख्य चौकात थांबले होते. यावेळी गावातील सोनटक्के कुटूंबातील हरी, हर्षल, सतीश, भाग्यशाला, वासुदेव, ज्ञानेश्वर अशा सहाजणांनी बेकायदेशीर जमाव जमवून पुर्वीच्या भांडणाच्या कारणावरुन अंकुश कोळगे यांना शिवीगाळ करुन ठार मारण्याची धमकी दिली व लाथाबुक्क्यांनी, दगड, काठीने मारहान करुन जखमी केले. अशा मजकुराच्या अंकुश कोळगे यांनी दिनांक 11 जुलै रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 143, 147, 149, 324, 323, 504, 506 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

उमरगा : सारिका रवी बिराजदार, रा. कुन्हाळी, ता. उमरगा या दिनांक 9 जुलै रोजी गावातील मारुती मंदीराजवळील रस्त्याने जात होत्या. यावेळी गावातील बिराजदार कुटूंबातील लताबाई, किशोर, कपिल, किरण, सुभाष अशा पाचजणांनी शेतजमीन वाटणीच्या जुन्या वादावरुन सारिका यांना शिवीगाळ करुन लाथाबुक्क्यांनी, काठीने मारहान करुन जखमी केले व ठार मारण्याची धमकी दिली. अशा मजकुराच्या सारिका बिराजदार यांनी दिनांक 11 जुलै रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 143, 147, 148, 149, 324, 323, 504, 506 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

                                                                                  

From around the web