विविध गुन्ह्यांतील 6 आरोपींना आर्थिक दंडाच्या शिक्षा

 
Osmanabad police

परंडा  : परंडा पोलीस ठाणे हद्दीत निष्काळजीपनाच्या कृतीद्वारे कोरोना प्रसाराची शक्यता निर्माण करुन भा.दं.सं. कलम- 269 चे उल्लंघन करणाऱ्या गणेश रामकृष्ण पवार व गोपाळ काशिनाथ जगताप या दोघांना प्रत्येकी 1,000 ₹ दंडाची  शिक्षा तर  याच प्रकरणात हनुमंत भगवान माळी यांना 2,000 ₹ दंडाची शिक्षा काल दि. 23 ऑगस्ट रोजी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, परंडा यांनी सुनावली आहे.

 
उमरगा : उमरगा पोलीस ठाणे हद्दीत अतिरीक्त प्रवासी वाहतूक करुन मोटार वाहन कायदा कलम- 66 (1), 192 चे उल्लंघन करणाऱ्या सुनिल गोपाळ जाधव व ईस्माईल लायकअली पठाण या दोघांना प्रत्येकी 2,000 ₹ दंडाची शिक्षा तर सार्वजनिक ठिकाणी हातगाड्यावरील शेगडीवर निष्काळजीपने, धोकादायकरीत्या अग्नी प्रज्वलीत करुन भा.दं.सं. कलम- 285 चे उल्लंघन करणाऱ्या रवि प्रेमसिंग राठोड यांना 500 ₹ दंडाची शिक्षा आज दि. 24 ऑगस्ट रोजी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, उमरगा यांनी सुनावली आहे.

 
सार्वजनिक ठिकाणी निष्काळजीपने अग्नी प्रज्वलीत करणाऱ्या दोघांवर गुन्हे दाखल

उस्मानाबाद : माडज, ता. उमरगा येथील व्यंकट काळे यांनी दि.23 ऑगस्ट रोजी 16.00 वा. सु. माडज येथील रस्त्याबाजूस आपल्या हातगाड्यावरील शेगडीवर निष्काळजीपने, धोकादायकपने अग्नी प्रज्वलीत केल्याचे उमरगा पो.ठा. च्या पथकास आढळले. तर उस्मानाबाद येथील मौसिन पठाण यांनी यांच दिवशी 19.40 वा. सु. शहरातील साठे चौकात आपल्या हातगाड्यावरील शेगडीवर निष्काळजीपने, धोकादायकपने अग्नी प्रज्वलीत केल्याचे उस्मानाबाद (श.) पो.ठा. च्या पथकास आढळले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद दोघांविरुध्द संबंधीत पो.ठा. येथे स्वतंत्र 2 गुन्हे नोंदवले आहेत.

From around the web