उस्मानाबाद : न.प. मुख्याधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

 
 उस्मानाबाद : न.प. मुख्याधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी


उस्मानाबाद - उस्मानाबाद नगर पालिकेच्या  मुख्याधिकाऱ्याविरुद्ध महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६  चे कलम ५६ ( अ ) नुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी आरटीआय कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांनी, जिल्हाधिकाऱ्याकडे केली आहे. 

काय आहे प्रकरण ? 

 उस्मानाबाद : न.प. मुख्याधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

 उस्मानाबाद : न.प. मुख्याधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी


From around the web