कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 49 पैकी 43 निगेटीव्ह, 5 प्रलंबित

 

कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 49 पैकी 43 निगेटीव्ह, 5 प्रलंबित

लातूर  -विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेत दिनांक 23.05.2020 रोजी एकुण 188 व्यक्तींचे स्वॅब तपासणीसाठी आले होते. त्यापैकी विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेतील 21 व्यक्तींचे स्वॅब तपासणीसाठी आले होते  त्यापैकी  13 व्यक्तींचे अहवाल निगेटीव्ह आले असून 8 व्यक्तीचे अहवाल प्रलंबित आहेत.


उपजिल्हा रुग्णालय, उदगीर येथुन एकुण 42 व्यक्तींचे स्वॅब तपासणीसाठी असुन त्यापैकी  37 व्यक्तींचे अहवाल   निगेटीव्ह आले असुन  5 व्यक्तींचे  अहवाल प्रलंबित आहेत. निलंगा येथुन 16  व्यक्तींचे स्वॅब तपासीसाठी आले होते त्यापैकी 10 व्यक्तीचे अहवाल निगेटीव्ह आले असून 06 व्यक्तींचे अहवाल प्रलंबित आहेत.

रेणापूर  येथून 03 व्यक्तींचे स्वॅब तपासणीसाठी आले होते  त्यापैकी  सर्वच 03 व्यक्तींचे अहवाल  निगेटीव्ह आले आहेत.  असे लातुर जिल्हयातील  एकुण 82 व्यक्तींचे स्वॅब तपासणीसाठी आले होते त्यापैकी 63 व्यक्तींचे अहवाल निगेटीव्ह आले असुन 19 व्यक्तींचे अहवाल  प्रलंबित आहेत.


 तसेच बीड जिल्हयातील 57 व्यक्तींचे स्वॅब तपासणीसाठी आले होते त्यापैकी 50 व्यक्तींचे अहवाल निगेटीव्ह आले असुन 07 व्यक्तीचे अहवाल प्रलंबित आहेत.   उस्मानाबाद जिल्हयातील 49 व्यक्तींचे स्वॅब तपासणीसाठी आले होते त्यापैकी 43 व्यक्तींचे अहवाल निगेटीव्ह आले असुन 05 व्यक्तींचे अहवाल  प्रलंबित आहेत व एका व्यक्तीच्या स्वॅब परिपूर्ण न आल्यामुळे Reject करण्यात आला आहे. 


   असे एकुण आज 188 व्यक्तींचे स्वॅब तपासणीसाठी आले होते त्यापैकी 156 व्यक्तींचे अहवाल निगेटीव्ह आले असुन  31 व्यक्तींचे अहवाल प्रलंबित आहेत व  एक व्यक्तीचा अहवाल Reject करण्यात आला आहे अशी माहिती विषाणु संशोधन व निदान प्रयोगशाळेचे प्रमुख तथा सहयोगी प्राध्यापक सुक्ष्मजीवशास्त्र विभाग डॉ. विजय चिंचोलकर व विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेचे अधिष्ठाता डॉ. गिरीष ठाकूर यांनी दिली.

From around the web