उस्मानाबादच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी 30 एकर जमीन वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरीत

पालकमंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांना यश; आता उभारणीस गती मिळणार
 
S

उस्मानाबाद -  येथील 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि त्यास सलग्न 430 रुग्णं खाटांच्या रुग्णालयास राज्य शासनानी मंजुरी दिली आहे. यासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालय आणि राज्य शासनाच्या नावे नोंद असलेली 30 एकर जमीन वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. पालकमंत्री तथा राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख, खासदार, सर्व आमदार आणि जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या साततच्या प्रयत्नामुळे या जमिनीच्या हस्तांतरणाचे काम पूर्ण झाले आहे.त्यामुळे येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यास आता नक्कीच गती मिळणार आहे.

            या महाविद्यालयासाठी जिल्‍हा सामान्‍य रुग्‍णालयाची स्‍थावर व जंगम मालमत्‍ता नि:शुल्‍क वापरण्‍यास मान्यता देण्‍यात आलेली आहे. तसेच मंत्रिमंडळाच्‍या मान्‍यतेनंतर महसूल विभागाच्‍या सहमतीने येथील जिल्‍हाधिकारी  यांच्‍यामार्फत आवश्‍यक जागा उपलब्‍ध करुन देण्‍याबाबत सूचित करण्‍यात आले होते. त्‍याअनुषंगाने येथील  जिल्‍हाधिकारी यांच्या दि. 28 मे 2021 च्या आदेशानुसार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्‍या स्‍थापण्यासाठी  उस्‍मानाबाद शहरातील शासकीय जमीन सर्व्हे नंबर 10 मधील 2.96 हेक्टर आर आणि 759 मधील 1.09 हेक्टर आर अशी एकूण 4.05 हेक्टर आर (10 एकर) जागा मुंबई येथील  वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्थेचे संचालक  यांच्‍याकडे हस्‍तांतरीत केली आहे.

             शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे भविष्‍यातील श्रेणीवर्धन तसेच इतर आरोग्‍य विज्ञान अभ्‍यासक्रम उदा. नर्सिंग, फिजीओथेरेपी, बीएस्‍सी.पीएमटी इत्‍यादी नव्‍याने सुरु करण्याकरिता अतिरिक्‍त 20 एकर जागेची मागणी  वैद्यकीय शिक्षण व संशोधनच्या  संचालकांनी  जिल्‍हाधिकारी  यांच्‍याकडे केली होती. 7 जुलै 2021 रोजी झालेल्‍या व्हि.सी. (Video Conference) व्‍दारे आढावा बैठकीमध्‍ये वैद्यकीय शिक्षण व सांस्‍कृतिक कार्यमंत्री अमित विलासराव देशमुख यांनी ही 20 एकर जमीन वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्थेकडे  तातडीने हस्‍तांतरीत करण्‍याचे निर्देश दिले होते.

            या  जमिनीच्या मागणीच्‍या अनुषंगाने जिल्‍हाधिकारी   यांनी जागेची पाहणी करुन उस्‍मानाबाद शहरातील शासनाच्या नांवे नोंद असलेली सर्व्हे नंबर 426 मधील शहर विकास आराखडयामधील आरक्षण वगळून वाटपास शिल्‍लक असलेली 20 एकर जमीन  वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, संस्थेच्या नावे हस्‍तांतरीत करण्‍यात आली आहे. ही जागा आज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उस्‍मानाबाद चे अधिष्‍ठाता शेखर राजदेरकर यांच्या ताब्‍यात देण्‍यात आली आहे. या व्‍यतिरिक्‍त जिल्‍हा सामान्‍य रुग्‍णालयाच्या ताब्‍यात असलेली सहा हेक्‍टर 40 आर जमीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे हस्‍तांतरित करण्‍याची कार्यवाही शासन स्‍तरावर करण्‍यात येत आहे.

 पालकमंत्री श्री. गडाख यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्‍हाधिकारी, निवासी उपजिल्‍हाधिकारी, अधीक्षक भूमी अभिलेख उस्मानाबादचे  तहसीलदार, नगर रचनाकार, उस्‍मानाबाद न.प.चे मुख्‍याधिकारी , यांच्‍या चमूने वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करुन एकूण 30 एकर शासकीय जमीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या नावे करुन त्‍यांच्या  ताब्‍यात दिली आहे. यामुळे उस्‍मानाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या उभारणीस गती प्राप्‍त झाली आहे.जिल्‍हयाचे  खासदार आणि सर्व  आमदार (विधान परिषद व विधानसभा) यांनी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या उभारणीबाबत पाठपुरावा केला आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत या पुढील कार्यवाही केली जात आहे.

           

From around the web