कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 28 सप्टेंबर रोजी 110 पॉजिटीव्ह, 3 मृत्यू

 

 

कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 28 सप्टेंबर रोजी 110 पॉजिटीव्ह, 3 मृत्यू

स्मानाबाद - उस्मानाबाद जिल्ह्यात कोरोनाचा कहर  वाढत चालला आहे. 28 सप्टेंबर रोजी 110  जण  पॉजिटीव्ह आले असून 3जणांचा  मृत्यू झाला आहे. 

कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 28 सप्टेंबर रोजी 110 पॉजिटीव्ह, 3 मृत्यूकोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 28 सप्टेंबर रोजी 110 पॉजिटीव्ह, 3 मृत्यूकोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 28 सप्टेंबर रोजी 110 पॉजिटीव्ह, 3 मृत्यू

कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 28 सप्टेंबर रोजी 110 पॉजिटीव्ह, 3 मृत्यू

कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 28 सप्टेंबर रोजी 110 पॉजिटीव्ह, 3 मृत्यू


From around the web