कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 26 सप्टेंबर रोजी 237 पॉजिटीव्ह, 6 मृत्यू

 

 

कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 26 सप्टेंबर रोजी 237 पॉजिटीव्ह, 6 मृत्यू


स्मानाबाद - उस्मानाबाद जिल्ह्यात कोरोनाचा कहर  वाढत चालला आहे. 26  सप्टेंबर रोजी 237  जण  पॉजिटीव्ह आले असून 6 जणांचा  मृत्यू झाला आहे. 


कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 26 सप्टेंबर रोजी 237 पॉजिटीव्ह, 6 मृत्यूकोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 26 सप्टेंबर रोजी 237 पॉजिटीव्ह, 6 मृत्यू

कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 26 सप्टेंबर रोजी 237 पॉजिटीव्ह, 6 मृत्यू

कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 26 सप्टेंबर रोजी 237 पॉजिटीव्ह, 6 मृत्यू

कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 26 सप्टेंबर रोजी 237 पॉजिटीव्ह, 6 मृत्यू

कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 26 सप्टेंबर रोजी 237 पॉजिटीव्ह, 6 मृत्यू

कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 26 सप्टेंबर रोजी 237 पॉजिटीव्ह, 6 मृत्यू
From around the web