कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 27 सप्टेंबर रोजी 211 पॉजिटीव्ह, 9 मृत्यू

 

 

कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 27 सप्टेंबर रोजी 211 पॉजिटीव्ह, 9 मृत्यू


स्मानाबाद - उस्मानाबाद जिल्ह्यात कोरोनाचा कहर  वाढत चालला आहे. 27  सप्टेंबर रोजी 211  जण  पॉजिटीव्ह आले असून 9 जणांचा  मृत्यू झाला आहे. 


कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 27 सप्टेंबर रोजी 211 पॉजिटीव्ह, 9 मृत्यू


कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 27 सप्टेंबर रोजी 211 पॉजिटीव्ह, 9 मृत्यू

कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 27 सप्टेंबर रोजी 211 पॉजिटीव्ह, 9 मृत्यू

कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 27 सप्टेंबर रोजी 211 पॉजिटीव्ह, 9 मृत्यू

कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 27 सप्टेंबर रोजी 211 पॉजिटीव्ह, 9 मृत्यू

कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 27 सप्टेंबर रोजी 211 पॉजिटीव्ह, 9 मृत्यू

कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 27 सप्टेंबर रोजी 211 पॉजिटीव्ह, 9 मृत्यू

From around the web