कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात २२ सप्टेंबर रोजी २०६ पॉजिटीव्ह, सात मृत्यू

 


 कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात २२ सप्टेंबर रोजी २०६ पॉजिटीव्ह, सात मृत्यू


उस्मानाबाद - उस्मानाबाद जिल्ह्यात कोरोनाचा कहर  वाढत चालला आहे.  २२  सप्टेंबर रोजी २०६  जण  पॉजिटीव्ह आले असून  सात जणांचा  मृत्यू झाला आहे. 

 कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात २२ सप्टेंबर रोजी २०६ पॉजिटीव्ह, सात मृत्यू
 कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात २२ सप्टेंबर रोजी २०६ पॉजिटीव्ह, सात मृत्यू

 कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात २२ सप्टेंबर रोजी २०६ पॉजिटीव्ह, सात मृत्यू

 कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात २२ सप्टेंबर रोजी २०६ पॉजिटीव्ह, सात मृत्यू

 कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात २२ सप्टेंबर रोजी २०६ पॉजिटीव्ह, सात मृत्यू

 कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात २२ सप्टेंबर रोजी २०६ पॉजिटीव्ह, सात मृत्यू

 कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात २२ सप्टेंबर रोजी २०६ पॉजिटीव्ह, सात मृत्यू

From around the web