कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 29 सप्टेंबर रोजी 216 पॉजिटीव्ह, 8 मृत्यू

 

 

कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 29 सप्टेंबर रोजी 216 पॉजिटीव्ह, 8 मृत्यू


स्मानाबाद - उस्मानाबाद जिल्ह्यात कोरोनाचा कहर  वाढत चालला आहे. 29 सप्टेंबर रोजी 216  जण  पॉजिटीव्ह आले असून 8 जणांचा  मृत्यू झाला आहे. 


कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 29 सप्टेंबर रोजी 216 पॉजिटीव्ह, 8 मृत्यू

कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 29 सप्टेंबर रोजी 216 पॉजिटीव्ह, 8 मृत्यू

कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 29 सप्टेंबर रोजी 216 पॉजिटीव्ह, 8 मृत्यू

कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 29 सप्टेंबर रोजी 216 पॉजिटीव्ह, 8 मृत्यू

कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 29 सप्टेंबर रोजी 216 पॉजिटीव्ह, 8 मृत्यू

कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 29 सप्टेंबर रोजी 216 पॉजिटीव्ह, 8 मृत्यू

कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 29 सप्टेंबर रोजी 216 पॉजिटीव्ह, 8 मृत्यू


From around the web