कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 24 सप्टेंबर रोजी 194 पॉजिटीव्ह, 8 मृत्यू

 

 

कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 24 सप्टेंबर रोजी 194  पॉजिटीव्ह, 8 मृत्यू


स्मानाबाद - उस्मानाबाद जिल्ह्यात कोरोनाचा कहर  वाढत चालला आहे.  24  सप्टेंबर रोजी 194  जण  पॉजिटीव्ह आले असून  8 जणांचा  मृत्यू झाला आहे. 


कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 24 सप्टेंबर रोजी 194  पॉजिटीव्ह, 8 मृत्यू


कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 24 सप्टेंबर रोजी 194  पॉजिटीव्ह, 8 मृत्यू


कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 24 सप्टेंबर रोजी 194  पॉजिटीव्ह, 8 मृत्यू

कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 24 सप्टेंबर रोजी 194  पॉजिटीव्ह, 8 मृत्यू

कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 24 सप्टेंबर रोजी 194  पॉजिटीव्ह, 8 मृत्यू

कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात 24 सप्टेंबर रोजी 194  पॉजिटीव्ह, 8 मृत्यू


From around the web