वाशी : रात्रगस्ती दरम्यान संशयित इसम ताब्यात

 
crime

वाशी  : वाशी पो.ठा. चे पथक दि. 15.02.2023 रोजी 23.15 वा.सु. वाशी शहरात रात्रगस्तीस असताना दरम्यान शहरातील ज्ञानेश्वर कोरे यांचे पत्रा गाळ्याचे बाजूला अंधाराचा दबा धरुन बसलेल्या एका इसमास संशयावरुन पथकाने हाटकले. यावर त्याची विचारपुस केली असता त्याने आपले नाव- तानाजी शाहाजी काळे, रा. पारधी फाटा, ता. वाशी असे सांगीतले. पोलीसांनी अशा रात्री अवेळी फिरण्याचे कारण विचारले असता त्याने पोलीसांना उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने तो माला विरूध्द गुन्हा करण्याच्या उद्देशाने तेथे फिरत असल्याचा पोलीसांचा संशय बळावल्याने त्यास ताब्यात घेउन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द महाराष्ट्र पोलिस कायदा कलम- 122 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

अपघात 
 
वाशी  : शासकिय वसाहत जातेगाव, ता. गेवराई येथील- शिल्पा महेश काळे, यांचे पती महेश अनंत काळे यांनी स्वताचे ताब्यातील कार क्रं एमएच 48 एस 2490 फोर्ड क्लासीक निष्काळजीपने चालवल्याने कारचे डाव्या साईडचे टायर फुटल्याने कार प्लटी होउन शिल्पा यांचे वडील श्रीकृष्ण रघुनाथ काटे हे जखमी होउन मयत झाले. तर मुलगी -मानसी काळे व आई- पुष्पा काटे ह्या जखमी झाल्या. अशा मजकुराच्या शिल्पा काळे यांनी दि. 15.02.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338, 304 (अ) सह 184 मो.वा.का. अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web