धाराशिव : मोटारसायकलला अज्ञात वाहनाची  धडक, एक ठार 

 
crime

धाराशिव  : मयत नामे ओंकार उर्फ सागर कैलास मोटे, वय 23 वर्षे रा. आराधवाडी, ता. तुळजापूर हे दि.18.08.2023 रोजी 13.00 ते 13.30 वा. सु. हॉटेल बालाघाट च्या  समोर धाराशिव  ते बार्शी रोडवर मोटरसायकल क्र एमएच 25 एआर 7461 वरुन हातालाई देवी दर्शनासाठी जात होते दरम्यान अज्ञात वाहन चालकाने त्याचे ताब्यातील  वाहन हे हायगई व निष्काळजीपणे चालवून मयत नामे ओंकार यांचे मोटरसायकलला धडक दिली. 

यात ओंकार मोटे हे गंभीर जखमी होवून मयत झाले. नमुद अज्ञात वाहनाचा चालक हा अपघात स्थळावरुन वाहना सह पसार झाला. अशा मजकुराच्या फिर्यादी  विश्वास साहेबराव मोटे रा. आरधवाडी ता. तुळजापूर यांनी दि.23.08.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन उस्मानाबाद शहर पो. ठाणे येथे भा.दं.वि.सं. कलम- 279, 304(अ) सह मो.वा.का. कलम 134 अ ब, 184 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.      

 गोवशींय मांस वाहतुक करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल

 बेंबळी  : आरोपी नामे- 1)फिरोज याकुब शेख, रा. पाली ता.जि. बिड, आरोपी नामे 2) शोफीयान मंजूर कुरेशी रा. परंडा ता. परंडा जि. उस्मानाबाद, यांनी दि.22.08.2023 रोजी 21.30 वा.सु. मेंढा पाटी येथे आयशर टॅम्पो क्र एमएच 43 वाय. 2584 मध्ये 1500 किलो वजनाचे संशयीत गोमांश वाहनात भरुन वाहतुक करत असतांना बेंबळी पो. ठाणे च्या पथकास आढळले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे नमूद व्यक्तींविरुध्द महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण कायदा कलम- 5(सी), 9 भा.द.वि. कलम 429, 34  अन्वये  बेंबळी पो. ठाणे येथे गुन्हा नोंदवला आहे.    

From around the web