धाराशिव शहरात दोन दिवसांत दोन महिलांवर लैंगिक अत्याचार

 
crime

 धाराशिव : एका गावातील एक 30 वर्षीय महिला (नाव- गाव गोपनीय) दि. 30.05.2021 ते 30.05.2023 रोजी 09.00 वा.सु.सदर महिला ही एकटी असताना गावातील एका तरुणाने प्रेमाची सलगी करुन लग्नाचे अमिष दाखवून जिवे ठार मारण्याची धमकी देवुन तीच्यावर लैंगीक अत्याचार केला. तसेच घडल्या प्रकाराची कोठे वाच्यता केल्यास ठार मारण्याची धमकी दिली. अशा मजकुराच्या पिडीतीने दि.03.06.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 376, (2)(एन), 323, 504, 506 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.


धाराशिव  : एका गावातील एक 50 वर्षीय महिला (नाव- गाव गोपनीय) दि. सन 2012 ते 07.10.2022 रोजी 19.00 वा.सु.सदर महिला ही एकटी असताना गावातील एका तरुणाने सदर महिला ही एकटी असल्याचा फायदा जिवे ठार मारण्याची धमकी देवुन तीच्यावर लैंगीक अत्याचार केला. तसेच घडल्या प्रकाराची कोठे वाच्यता केल्यास ठार मारण्याची धमकी दिली. अशा मजकुराच्या पिडीतीने दि.02.06.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम-376(1), 376, (2)(एन), 354, 354(अ), 323, 504, 506 अ.जा.ज.अ.प्र. 3(1)(डब्ल्यु)(i)(ii) 3(2) (व्ही), 3(2)(व्हिए), 3(1) (आर)(एस) अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web