उस्मानाबाद जिल्ह्यात तीन अपघातात दोन ठार , दोन जखमी 

 
Osmanabad police

उस्मानाबाद : चालक- रामचंद्र भुजंगराव बोंदर, रा. उतमी (का.), ता. उस्मानाबाद यांनी दि. 05.01.2022 रोजी 19.30 वा. सु. उस्मानाबाद येथील रस्त्यावर पिकअप वाहन क्र. एम.एच. 25 पी 2896 हा निष्काळजीपने चालवल्याने दत्ता उत्तम गीरी, वय 50 वर्षे, रा. उतमी (का.) हे चालवत असलेल्या मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एआर 5632 ला पाठीमागून धडकला. या अपघातात दत्ता गीरी हे मयत झाले तर त्यांच्या पाठीमागे बसलेले ग्रामस्थ- बळी गायकवाड हे गंभीर जखमी झाले. अपघातानंतर नमूद वाहन चालक अपघात स्थळावरुन वाहनासह पसार झाला. अशा मजकुराच्या मयताचा भाऊ- शंकर उत्तम गीरी यांनी दि. 11 जानेवारी रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

            दुसऱ्या घटनेत वडगाव (सि.), ता. उस्मानाबाद येथील भैरुनाथ जनार्धन साळुंके, वय 41 वर्षे हे दि. 06.01.2022 रोजी 09.15 वा. सु. गावातील मंदीराकडे मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 डब्ल्यु 4061 ही चालवत होते. यावेळी अज्ञात चालकाने स्विफ्ट डिझायर कार क्र. एम.एच. 48 ए 2198 ही निष्काळजीपने चालवल्याने भैरुनाथ यांच्या मो.सा. ला पाठीमागून धडक लागल्याने भैरुनाथ हे गंभीर जखमी झाले. या अपघातानंतर नमूद कारचा अज्ञात चालक अपघात स्थळावरुन पसार झाला. अशा मजकुराच्या भैरुनाथ साळुंके यांनी दि. 11 जानेवाी रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

परंडा : कदेर, ता. उमरगा येथील विवेकानंद बलभीम चलमले, वय 26 वर्षे हे दि. 07.01.2022 रोजी 20.20 वा. सु. एकुरगा शिवारातील रस्त्याने मोटारसायकल क्र. एम.एच. 12 जीक्यु 7234 ही चालवत जात होते. यावेळी अज्ञात चालकाने स्वराज ट्रॉक्टर एम.एच. न्यु 2948 हा निष्काळजीपने चालवल्याने विवेकानंद चलमले यांच्या मो.सा. ला पाठीमागून धडकल्याने ते गंभीर जखमी होउन मयत झाले. या अपघातानंतर नमूद ट्रॅक्टरचा अज्ञात चालक अपघात स्थळावरुन वाहनासह पसार झाला. अशा मजकुराच्या मल्लीकार्जुन शिवानंद हुलमुजगे, रा. मुरुम, ता. उमरगा यांनी दि. 11 जानेवारी रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web