उस्मानाबाद जिल्ह्यात दोन अपघातात दोन मृत्यू 

 
Osmanabad police

उस्मानाबाद : वडगाव (सि.) येथील अमोल दत्तात्रय मुळे हा तरुण दि. 26.10.2021 रोजी 00.30 वा. गावातील राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 52 वरुन ट्रॅकटर -ट्रेलर क्र. एम.एच. 25 एस 1569 ने जात होता. दरम्यान वाहन पंक्चर झाल्याने तो वाहनाजवळ उभा असतांना महामार्गावरुन जाणाऱ्या मिनी ट्रक क्र. एम.एच. 20 ईएल 4398 ने नमूद ट्रॅक्टरला पाठीमागून धडक दिल्याने अमोल मुळे हा गंभीर जखमी होउन मयत झाला. तर ट्रॅक्टर- ट्रेलरसह आतील सोयाबीन पोती यांचे सुमारे 4,50,000 ₹ चे नुकसान झाले. अपघातानंतर नमूद मिनी ट्रकचा अज्ञात चालक वाहनासह पसार झाला. अशा मजकुराच्या सुर्यकांत मुळे यांनी दि. 28.10.2021 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 338, 304 (अ), 427 सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

येरमाळा : नागनाथ विष्णु कराळे, वय 40 वर्षे, रा. उस्मानाबाद हे दि. 28.10.2021 रोजी 01.00 वा. सु. तेरखेडा शिवारातील औरंगाबाद- उस्मानाबाद रस्त्याने मो.सा. क्र. एम.एच. 25 डब्ल्यु 1829 ही चालवत जात होते. दरम्यान मिनी ट्रक क्र. एम.एच. 25 यु 1163 च्या धडकेत ते गंभीर जखमी होउन मयत झाले. या अपघातानंतर नमूद मिनी ट्रकचा अज्ञात चालक अपघात स्थळावर वाहन सोडून पसार झाला. अशा मजकुराच्या रावसाहेब सातनाक, रा. पांगरी, ता. बार्शी यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web