उस्मानाबाद जिल्ह्यात दोन अपघातात दोन ठार 

 
Osmanabad police

तामलवाडी  : चालक- सोमनाथ बाजीराव भुटकळे, रा. सोलापूर यांनी दि. 16 सप्टेंबर रोजी 13.30 वा. सु. पिंपळा (खु.) शिवारातील रस्त्यावर मोटारसायकल क्र. एम.एच. 13 डीएल 4130 ही निष्काळजीपने, भरधाववेगात चालवल्याने मो.सा. वर पाठीमागे बसलेले संभाजी बाबुराव बागल, वय 35 वर्षे, रा. सांगवी (मा.), ता. तुळजापूर हे गंभीर जखमी होउन मयत झाले. अशा मजकुराच्या मयताचा भाऊ- गणेश बागल यांनी दि. 20 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

उस्मानाबाद : अज्ञात चालकाने दि. 16.07.2021 रोजी 12.30 वा. सु. येडशी टोलनाक्याजवळील रस्त्यावर मालवाहतूक वाहन क्र. एम.एच. 25 ए 0280 हा निष्काळजीपने चालवून रत्नाकर ज्ञानोबा शिंदे, वय 55 वर्षे, रा. उस्मानाबाद हे चालवत असलेल्या मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 जे 8694 हीस पाठीमागून धडक दिल्याने शिंदे हे गंभीर जखमी होउन मयत झाले. या अपघातानंतर नमूद वाहनाचा अज्ञात चालक घटनास्थळावरुन वाहनासह पसार झाला. अशा मजकुराच्या प्रज्वलीत रत्नाकर शिंदे यांनी अनैसर्गीक मृत्युच्या चौकशीदरम्यान दिलेल्या जबाबावरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web