उस्मानाबाद जिल्ह्यात दोन अपघातात दोन ठार 

 
crime

वाशी  : ब्राम्हण गल्ली, वाशी  येथील- गणेश शहाजी नलवडे, वय 36 वर्षे, हे दि.10.02.2023 रोजी 19.00 वा. पुर्वी पार्डी फाटा येथे एनएच 52 रोडवरुन मोटरसायकल  क्रं एमएच 25 एवाय 5121 ही वर बसून जात होते. दरम्यान अज्ञात वाहन चालकाने त्याच्या ताब्यातील वाहन हे भरधाव वेगात निष्काळजीपने चालवल्याने गणेश यांना पाठीमागून धडक बसल्याने गणेश हे गंभीर जखमी होउन मयत झाले. या आपघातानंतर सदर अज्ञात वाहन चालक हा आपघात करुन वाहानासह पसार झाला. अशा मजकुराच्या मयताचा भाउ-रमेश शहाजी नलवडे रा. पोट्री, ता. वाशी यांनी दि.23.02.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम 184,134(अ) (ब) अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

परंडा  : पारगाव शिरस, ता. बीड येथील- भागवत सुरेश गव्हाणे,वय 28 वर्षे, हे दि.26.12.2022 रोजी 13.00ते 13.30 वा. आष्टा गावाचे एक कि.मी. अंतरावर रोडवरुन मोटरसायकल  क्रं एमएच 23 एई 1265 ही वर बसून जात होते. दरम्यान मोटरसायकल क्रं एमएच 25 एटी 5113 च्या चालकाने त्याच्या ताब्यातील मोटरसायकल ही भरधाव वेगात निष्काळजीपने चालवल्याने भागवत यांना समोरुन धडक बसल्याने भागवत हे गंभीर जखमी होउन उपचार दरम्यान मयत झाले. या आपघातानंतर सदर मोटरसायकल चालक हा आपघात करुन वाहानासह पसार झाला. अशा मजकुराच्या मयताचे वडील-सुरेश संतराम गव्हाणे यांनी दि.23.02.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम 184,134(अ) (ब) अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.


मद्यपी चालकावर गुन्हा दाखल

 ढोकी  : ढोकी  ग्रामस्थ- प्रमोद मारुती इंगळे हे दि.23.02.2023 रोजी 20.30 वा. सु. आपल्या ताब्यातील मोटरसायकल क्रं एमएच 25 एटी 3790 ही ग्रामपंचायत ते पोलीस स्टेशनच्या परिसरात रस्त्यावर मद्यधुंद अवस्थेत चालवून मो.वा.का. कलम- 185 चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द गुन्हा नोंदवला आहे.

रहदारीस धोकादायरीत्या वाहन उभे करणाऱ्यावर गुन्हा नोंद

 भूम   :आलमप्रभुनगर, भुम येथील- बाबा हनुमंत कदम यांनी  दि. 23.02.2023 रोजी 12.30 वा. सु. आपल्या ताब्यातील बोलेरो पिकअप  क्र. एम.एच. 13 एक.एन 1528 हा तहसिल कार्यालय भुम समोर जाणारे सार्वजनिक रस्त्यावर रहदारीस धोकादायरीत्या उभे केलेले असताना भुम पोलीसांना आढळले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द भा.द.स. कलम 283 अंतर्गत भुम पो.ठा. येथे गुन्हा नोंदवला आहे.

हायगई व निष्काजीपणे वाहन चालविणाऱ्यावर गुन्हा दाखल

तामलवाडी  : न्यु बुधवार पेठ,सोलापूर येथील- अरविंद मोहन कांबळे  यांनी दि. 23.02.2023 रोजी 13.30 वा. सु. आपल्या ताब्यातील मोटारसायकल क्रं. एम.एच.13 बीएफ 3031 ही किसानपाईप कपंनीसमोर एनएच 52 सार्वजनिक रस्त्यावर लोकांच्या जिवीतास धोका निर्माण होईल अशा हयगयीने व निष्काळजीपणे भरधाव वेगात चालवताना तामलवाडी पोलीसांना आढळले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द भा.द.स. कलम 279 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.


                                                                       

From around the web