उस्मानाबाद जिल्ह्यात दोन अपघातात दोन ठार 

 
crime

उमरगा  : मुबारकरपुर तांडा, ता. निलंगा  येथील- उत्तम रामा राठोड, वय 53 वर्षे, हे दि. 17.01.20232 रोजी 05.00 वा. सु. कवठा शिवारात तेरणा मंदीराजवळ रस्त्याने मो.सा. क्र. एम.एच. 24 बीपी 3761 ने प्रवास करत होते. दरम्यान नमूद मो.सा. उत्तम राठोड यांनी भरधाव वेगात निष्काळजीपने चालवल्याने घसरली. या अपघातात उत्तम हे स्वत: गंभीर जखमी होउन मयत झाले. अशा मजकुराच्या मयताचा मुलगा- मंगेश उत्तम राठोड यांनी दि. 17.02.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337,338 304 (अ), अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

परंडा  : मंगळवार पेठ, परंडा येथील- शमिम मोहम्मद शहाबर्फिवाले, वय 70 वर्षे, हे दि. 31.01.2023 रोजी 18.30 वा. सु. परंडा ते कुर्डुवाडी  रस्त्याने मुकरबा दर्गा समोरुन पायी जात होते. दरम्यान अज्ञात चालकाने पिकअप क्र. एम.एच. 25 एजे 0692 हा निष्काळजीपने चालवल्याने पायी जात असलेले शमिम यांना समोरुन धडकल्याने शमिम हे गंभीर जखमी होउन मयत झाले. या अपघातानंतर नमूद पिकअप चा अज्ञात चालक अपघात स्थळावरुन वाहनासह पसार झाला. अशा मजकुराच्या मयताचा मुलगा- फिरोज शमिम शहाबर्फिवाले यांनी दि. 17.02.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 (अ) (ब) अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

 मद्यपी चालकावर गुन्हा दाखल

उस्मानाबाद  : सरौनी, जि. जैनपुर, राज्य- उत्तरप्रदेश ग्रामस्थ- विनोद बादल यादव दि.17.02.2023 रोजी 20.13 वा. सु. आपल्या ताब्यातील मोटरसायकल क्रं डी.एन 09 पी 9287 ही आळणी पाटी रस्त्यावर मद्यधुंद अवस्थेत चालवून मो.वा.का. कलम- 185,184 चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web