धाराशिव जिल्ह्यात दोन अपघातात दोन ठार 

 
crime

शिराढोण  : ढोराळा, ता. कळंब येथील- रावण जनार्धन पांचाळ, हे दि.12.06.2023 रोजी 18.00वा. सु. ढोकी ते मुरुड जाणारे रोडवर पायी जात होते. दरम्यान मारुती झेन क्र एमएच 31 एएच 4281 चा चालक नामे संजय विश्वनाथ वाघमारे, रा. रांजणी, ता. कळंब यांनी त्यांचे ताब्यातील कार ही हायगई व निष्काळजी पणे अतीवेगाने चालवून रावण यांना पाठीमागून धडक दिली. या आपघातात रावण  हे गंभीर जखमी होऊन मयत झाले. अशा मजकुराच्या मयताचा मुलगा- हरी रावण पांचाळ यांनी दि.18.06.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338, 304 (अ) सह मो.वा. का. कलम 134 (अ) (ब), 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

नळदुर्ग : बसवंतवाडी, ता. तुळजापूर येथील- राघु बब्रुवान इंगळे, वय 48 वर्षे, सोबत रमेश सुभाश्शिंदे हे दोघे दि.17.06.2023 रोजी 17.30 वा. सु. तुळजापूर ते नळदुर्ग रोडने मोटरसायकल क्र एमएच 13 उक्स 7166 वरुन जात होते. दरम्यान बसवंतवाडी पाटी जवळ ट्रक क्र आरजे 19 जीएच 1127 चालकाने त्यांचे ताब्यातील ट्रक ही हायगई व निष्काळजी पणे अतीवेगाने चालवून राघु यांचे मोटरसायकलला  पाठीमागून धडक दिली. या आपघातात राघु हे गंभीर जखमी होऊन मयत झाले. या अपघातानंतर नमूद वाहनाचा अज्ञात चालक अपघात स्थळावरुन पसार झाला. अशा मजकुराच्या रमेश शिंदे यांनी दि.18.06.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338, 304 (अ) सह मो.वा. का. कलम 134 (अ) (ब), 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web