धाराशिव जिल्ह्यात दोन अपघातात दोन ठार 

 
crime

परंडा  : वडणेर, ता. परंडा येथील- रामा गुलाब गायकवाड, वय 58 वर्षे, हे दि.15.06.2023 रोजी 11.30 वा. सु. पंरडा येथील कोर्टासमोर मोटरसायकल क्र एमएच 12 एम 4476 वरुन जात होते. दरम्यान महिंद्रा जितो क्र एम एच 13 सीयु 1283 चा चालक अविनाश कचरु सरवदे, रा. नजिकपिंपरी, ता. मोहोळ यांनी त्यांचे ताब्यातील वाहन हे हायगई व निष्काळजी पणे अतीवेगाने चालवून रामा यांचे मोटरसायकलला समोरुन धडक दिली.  या आपघातात रामा  हे गंभीर जखमी होऊन मयत झाले. अशा मजकुराच्या लक्ष्मण गुलाब गायकवाड, रा. वडणेर ता. परंडा  यांनी दि.16.06.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 304 (अ) अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

 
नळदुर्ग  :  एन एच 65 हायवे रोडवर फुलवाडी श्विार येथे दि.17.09.2022 रोजी 21.00  वा.सु. अज्ञात वाहन चालकाने त्याचे ताब्यातील वाहन हे हायगई व निष्काळजी पणे अतीवेगाने चालवून यातील अनोळखी इसमास धडक दिल्याने ते गंभीर जखमी होऊन मयत झाले. या अपघातानंतर नमूद अज्ञात वाहन चालक अपघात स्थळावरुन वाहनासह पसार झाला. अशा मजकुराच्या पोलीस ठाणे नळदुर्ग येथील- पोलीस पोलीस हावलदार/969 गौतम विठ्ठल शिंदे यांनी दि.16.06.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 338, 304 (अ)  सह मो.वा. का. कलम 184, 134 (अ) (ब) अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

 चोरी 

आंबी : जेजला, ता. भुम येथील- दगडू महादेव यादव, वय 75 वर्षे यांचे जेजला शिवारातील शेतातुन अंदाजे 45,000 ₹ किंमतीचे दोन जर्सी बैल हे दि. 15.06.2023 रोजी 22.00 ते दि.16.06.2023 रोजी 05.00 वा. सुमारास अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेले. अशा मजकुराच्या दगडू यादव यांनी दि.16.06.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web