धाराशिव जिल्ह्यात दोन अपघातात दोन ठार 

 
crime

तामलवाडी  : सावरगाव, ता. तुळजापूर येथील- नागेश शिवाजी अक्कलकोटे, वय 32, वर्षे हे दि.26.05.2023 रोजी दुपारी 13.00 वा. सु. सावरगाव शिवारातील स्वताचे शेतात होते. दरम्यान ट्रॅक्टर क्र एम एच 25 एडब्ल्यु 8794 चा चालक नामे योगेश शिवाजी अक्कलकोटे रा. सावरगाव ता. तुळजापूर यांनी त्यांचे ताब्यातील ट्रॅक्टर हा हायगई व निष्काळजी पणे अतीवेगाने चालवल्याने ट्रॅक्टर नागेश यांच्या अंगावर पडल्याने नागेश हे गंभीर जखमी होऊन मयत झाले. अशा मजकुराच्या प्रशांत अक्कलकोटे यांनी दि.08.06.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 338, 304 (अ) सह कलम 184, मो. वा. का. अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

धाराशिव  : दिपक नगर तांडा, ता. तुळजापूर येथील- विनय श्रीराम राठोड, वय 37 वर्षे हे दि.28.05.2023 रोजी 17.00 ते 17.15 वा. सु. दिपक नगर पाटीचे पुढे हायवे रोडवर एन एच 52 रोडवर वरुन जात होते. दरम्यान होंन्डा ॲमेज क्र एम एच 13 एझेड 8334 चा चालकाने त्यांचे ताब्यातील वाहन हे हायगई व निष्काळजी पणे अतीवेगाने चालवून विनय यांना पाठीमागून धडक दिली. या आपघातात विनय हे गंभीर जखमी होऊन मयत झाले. अशा मजकुराच्या मयताचा चुलत भाउ- भाउ बाबु राठोड यांनी दि.08.06.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 304 (अ) सह कलम 184, मो. वा. का.  अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web