उस्मानाबाद जिल्ह्यात दोन अपघातात दोन जखमी 

 
Osmanabad police

लोहारा : होळी, ता. लोहारा येथील ओमप्रकाश उग्रसेन कोकाटे, वय 70 वर्षे हे दि. 22.08.2021 रोजी 17.30 वा. सु. होळी शिवारातील रस्त्याने मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एटी 5626 ही चालवत जात होते. यावेळी अज्ञात चालकाने मोटारसायकल क्र. एम.एच. 13 डीआर 8394 ही निष्काळजीपने चालवून कोकाटे यांच्या मो.सा. ला समोरुन धडक दिली. या अपघातात कोकाटे खाली पडल्याने त्यांच्या नाकाचे व उजव्या पायाचे हाड मोडल्याने ते अपघातस्थळी बेशुध्द पडल्याने जवळील लोकांनी कोकाटे यांना वैद्यकीय उपचारासाठी नेले. अशा मजकुराच्या ओमप्रकाश कोकाटे यांचा मुलगा- किशोर यांनी दि. 09 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

 
उस्मानाबाद  :
परमेश्वर दामु झोंबाडे, रा. भातंबरे, ता. बार्शी हे दि. 08 सप्टेंबर रोजी 02.50 वा. सु. शिंगोली येथील राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 52 वर मोटारसायकलने प्रवास करत होते. दरम्यान अज्ञात चालकाने विनाक्रमांकाची कार निष्काळजीपने चालवून परमेश्वर झोंबाडे यांच्या मोटारसायकलला पाठीमागून धडक दिल्याने ते गंभीर जखमी झाले. अशा मजकुराच्या परमेश्वर झोंबाडे यांचा भाऊ- बापु झोंबाडे यांनी दि. 09 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

सार्वजनिक रस्त्यावर धोकादायकपने वाहन उभा करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल

परंडा : 1) किसन साहेबराव काळे, रा. चांदणी, ता. परंडा 2) सुर्यकांत राजाराम महाडिक, रा. मुंगशी, ता. माढा या दोघांनी दि. 09 सप्टेंबर रोजी 10.30 वा. सु. छ. शिवाजी महाराज चौक, परंडा येथील रस्त्यावर आपापल्या ताब्यातील मोटारसायकल रहदारीस धोकादायकपने उभा करुन भा.दं.सं. कलम- 283 चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन परंडा पो.ठा. येथे 2 गुन्हे नोंदवले आहेत.

                                                                                               

                                                                                             

From around the web