उस्मानाबाद जिल्ह्यात चोरीच्या दोन घटना 

 
Osmanabad police

उस्मानाबाद  :  पोहनेर, ता. उस्मानाबाद येथील मलकु पांडुरंग धावारे यांनी गट क्र. 133 मधील आपल्या शेत गोठ्यात ठेवलेले दोन बैल दि. 02- 03.01.2022 रोजी दरम्यानच्या रात्री अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेले. अशा मजकुराच्या मलकु धावारे यांनी दि. 10 जानेवारी रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

उस्मानाबाद  : गणेशनगर, उस्मानाबाद येथील गुरुप्रसाद बन्सी गुजर व सुरज खराडे यांच्या घराचा कडी- कोयंडा दि. 10.01.2022 रोजी 03.00 ते 04.00 वा. दरम्यान अज्ञात व्यक्तीने तोडून दोघांच्या घरातील सुवर्ण दागिने व रोख रक्कम असा एकुण 3,57,000 ₹ रकमेचा माल चोरुन नेला. अशा मजकुराच्या गुरुप्रसाद गुजर यांच्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 457, 380 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

 
उस्मानाबाद जिल्हयात दोन अपघात 

उमरगा  : माडज, ता. उमरगा येथील अर्चिता मोहन शहापुरे, वय 45 वर्षे या दि. 06.01.2022 रोजी 18.00 वा. सु. माडज फाटा येथील रस्त्याने पायी चालत जात होत्या. यावेळी ग्रामस्थ- विकास उध्दव माने यांनी मोटारसायकल निष्काळजीपने चालवल्याने अर्चिता यांना पाठीमागून धडकल्याने अर्चिता या गंभीर जखमी झाल्या. अशा मजकुराच्या अर्चिता शहापुरे यांनी वैद्यकीय उपचारादरम्यान दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

मुरुम : करवंजी, ता. लोहारा येथील शाम भागत व त्यांचा सोहन हा 6 वर्षीय मुलगा असे दोघे दि. 22.11.2021 रोजी 15.30 वा. सु. मुरुम मोड येथील रस्त्याने मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एबी 4559 ने प्रवास करत होते. यावेळी अज्ञात चालकाने मोटारसायकल क्र. एम.एच. 43 एजी 4133 ही निष्काळजीपने चालवल्याने शाम भगत चालवत असलेल्या उपरोक्त नमूद मोटारसायकलला समोरुन धडकली. या अपघातात शाम भगत हे मयत झाले तर सोहन यासह समोरील नमूद मो.सा. चालक जखमी झाला. अशा मजकुराच्या पल्लवी शाम भगत यांनी दि. 10 जानेवारी रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web