उस्मानाबाद जिल्ह्यात चोरीचे दोन गुन्हे दाखल 

 
crime

उस्मानाबाद  : निंबाळकर गल्ली, उस्मानाबाद येथील- शिवाजी निंबाळकर  यांच्या दि.06.02.2023 रोजी 01.00 वा. सु. गट नं 108/02, 108/03 मध्ये जरिया मंगल कार्यालयाचे पाठीमागे उस्मानाबाद येथील पत्रा शेडचे दरवाजाचे कुलूप तोडून कपाटातील अंदाजे 5000 ₹ किंमतीचे ड्रायफुट व चार्जर अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेले. अशा मजकुराच्या - शिवाजी निंबाळकर यांनी दि. 07.02.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 461,380 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

आंबी  : आनाळा, ता. परंडा येथील- कानिफनाथ किसन मोटे यांच्या आनाळा शिवारातील शेत गट नं 114, 130 मधील अंदाजे 12,000 ₹ किंमतीचे सौर उर्जेचा पंप,कंट्रोलर हे साहित्य दि.05.02.2023 रोजी 18.00 ते दि 06.02.2023 रोजी 08.00 वा. सु. अज्ञात व्यक्तीने चोरून नेले. अशा मजकुराच्या कानिफनाथ मोटे यांनी दि. 07.02.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web