उस्मानाबाद जिल्ह्यात दोन अपघात, एक ठार, एक जखमी 

 
Osmanabad police

तुळजापूर  : चालक- गणेश मनोहर शिंदे, रा. सोलापूर यांनी दि. 14 सप्टेंबर रोजी 20.30 वा. सु. बोरी येथील जम्बो पंजाबी ढाब्यासमोरील तुळजापूर- उस्मानाबाद रस्त्यावर इनोवा कार क्र. एम.एच. 13 सीएस 6661 ही निष्काळजीपने चालवून मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एएम 4353 ला पाठीमागून धडक दिली. या अपघातात मोटारसायकल चालक- सुधाकर मच्छींद्र कांबळे, वय 32 वर्षे, रा. सिंदफळ, ता. तुळजापूर हे गंभीर जखमी होउन मयत झाले. या अपघातानंतर नमुद कारचालक अपघात स्थळावरुन पसार झाला. अशा मजकुराच्या मयताचा भाऊ- मधुकर कांबळे यांनी दि. 16 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

उमरगा  : एकुरगा, ता. उमरगा येथील राहुल उत्तम करके यांनी दि. 14 सप्टेंबर रोजी 12.30 वा. सु. एकुरगा येथील रस्त्यावर मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एपी 6517 ही निष्काळजीपने चालवून राजाभाऊ जनार्धन पाटील, रा. व्हंताळ, ता. उमरगा हे चालवत असलेल्या मो.सा. क्र. एम.एच. 25 एएफ 4826 ला पाठीमागून धडक दिली. या अपघातात राजाभाउ यांच्या उजव्या पायाचे हाड मोडले आहे. अशा मजकुराच्या राजाभाउ पाटील यांनी वैद्यकीय उपचारादरम्यान दिलेल्या लेखी निवेदनावरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

 मारहाण 

बेंबळी  : करजखेडा, ता. उस्मानाबाद येथील 1)खंडु शिंदे 2)मारुती शिंदे 3)आकाश भोसले 4)कुमार शिंदे व आरणी येथील 5)नागेश कदम 6)महेश कदम 7)योगेश दरेकर अशा सर्वांनी संगणमताने दि. 15 सप्टेंबर रोजी 22.00 वा. सु. करजखेडा येथील महादेव नारायण सुरवसे यांच्या ढाब्यासमोर जाउन पुर्वीच्या वादावरुन सुरवसे यांना शिवीगाळ केली. तसेच लाथाबुक्क्यांनी, लोखंडी नळी, काठीने मारहान करुन जखमी केले व ठार मारण्याची धमकी दिली. अशा मजकुराच्या महादेव सुरवसे यांनी वैद्यकीय उपचारादरम्यान दिलेल्या लेखी निवेदनावरुन भा.दं.सं. कलम- 143, 147, 149, 324, 323, 504, 506 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web