लोहारा आणि तुळजापूर तालुक्यात दोन अपघात, तीन ठार, दोन जखमी 

 
crime

लोहारा  : आरोपी नामे- अजय राजेंद्र राठोड, रा. बलसुर, ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद हे सोबत अजय पदमाकर चव्हाण हे दोघे दि.02.05.2023 रोजी 16.30 वा. सु. शिवकर पाटी हिप्परगा रवा येथुन मोटरसायकल क्र एमएच 25 एएन 7139 वरुन जात होते. दरम्यान मयत नामे- प्रमोद केशव जाधव हे मोटरसायकल क्र एमएच 25 झेड 4193 वरुन जात होते.तसेच अजय राठोड यांनी त्यांचे ताब्यातील मोटरसायकल ही हायगई व निष्काळजी पणे अतीवेगाने चुकीच्या दिशेने चालवून प्रमोद जाधव यांचे मोटरसायकलला समोरुन धडक दिली. या आपघातात अजय राठोड व प्रमोद जाधव हे दोघे गंभीर जखमी होवून मयत झाले.तर अजय पदमाकर चव्हाण हे गंभीर व किरकोळ जखमी झाले. अशा मजकुराच्या रामकृष्ण विठ्ठल शिवकर, वय 51 वर्षे रा. हिप्परगा रवा ता. लोहारा जि. उस्मानाबाद यांनी दि.17.07.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.वि.सं. कलम- 279, 337, 338, 304 (अ) सह मो.वा. का. कलम 184 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

तुळजापूर : मयत नामे- राजेंद्र नागेंद्र गिरी, वय 53 वर्षे, रा. सांगवी मार्डी, ता. तुळजापूर जि. उस्मानाबाद हे दि.15.07.2023 रोजी 19.30  वा. सु सोलापूर ते तुळजापूर जाणारे एनएच52 रोडवर पाण्याच्या टाकीजवळ सांगवी मार्डी येथे उभे असताना ट्रक क्र एमएच 26 बीई 7611 चाचालकाने त्याचे ताब्यातील ट्रक ही आयगई व निष्काळजी पणे भरधाव वेगात चालवून क्लिनर साईडने राजेंद्र गिरी यांना पाठीमागून धडक दिली. या आपघातात राजेंद्र गिरी हे गंभीर जखमी होवून मयत झाले. अशा मजकुराच्या मयताचा मुलगा नामे- अंगद राजेंद्र गिरी, वय 32 वर्षे, यांनी दि.17.07.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.वि.सं. कलम- 279, 337, 338, 304 (अ) सह मो.वा. का. कलम 184, 134 (अ) (ब) अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.                                                                  

रहदारीस धोकादायकरित्या वाहन उभे करणाऱ्यावर गुन्हा नोंद

 लोहारा  : आरोपी नामे-1) तुकाराम रतन नायकोडे, वय 38 वर्षे, रा. भोसगा, ता. लोहारा जि. उस्मानाबाद यांनी दि.17.07.2023 रोजी 18.40 वा.सु. छत्रपती शिवाजी महाराज चौक लोहारा येथे रस्त्यावर आपल्या ताब्यातील ॲपे रिक्षा क्र.एम.एच. 25 एम 125 हा, तसेच आरोपी नामे- 2) शुभम सोनाप्पा डोंबे वय 23 वर्षे, रा. जेवळी ता. लोहारा जि. उस्मानाबाद हे लोहारा ते पाटोदा रोडवर छत्रपती शिवाजी महाराज चौक लोहारा येथे आपल्या ताब्यातील ॲपे रिक्षा क्र एमएच 25 एफ 910 हा,तसेच आरोपी नामे 3)नेताजी गुलाब सुरवसे, वय 32 वर्षे, रा राजेगाव ता. लोहारा जि. उस्मानाबाद हे कानेगाव जाणारे रोडवर छत्रपती शिवाजी महाराज चौक लोहारा येथे आपल्या ताब्यातील ॲपे रिक्षा क्र 25 एम 805 हा रस्त्यावर रहदारीस धोकादायकरीत्या उभे करुन भा.दं.वि.सं. कलम- 283 चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन लोहारा पो.ठा. येथे स्वतंत्र 3  गुन्हे नोंदवले आहेत.

कळंब  : आरोपी नामे-1)रविशंकर अशोक कोरे, वय 30 वर्षे, रा. बाभळगांव ता. कळंब जि. उस्मानाबाद यांनी दि.17.07.2023 रोजी 13.10 वा.सु. छत्रपती शिवाजी महाराज चौक कळंब येथे रस्त्यावर आपल्या ताब्यातील पिकअप  क्र.एम.एच. 25 एजे 2152 हा रस्त्यावर रहदारीस धोकादायकरीत्या उभे करुन भा.दं.वि.सं. कलम- 283 चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन कळंब पो.ठा. येथे  गुन्हा नोंदवला आहे.

उमरगा  : आरोपी नामे-1) अनिल गोविंद राठोड, वय 34 वर्षे, रा. दाळींब ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद यांनी दि.17.07.2023 रोजी 18.30 वा.सु. एनएच 65 रोडवर आरोग्य कॉर्नर रोडवर मध्यभागी रस्त्यावर आपल्या ताब्यातील ॲटो रिक्षा  क्र.एम.एच. 24 ई 5795 हा रस्त्यावर रहदारीस धोकादायकरीत्या उभे करुन भा.दं.वि.सं. कलम- 283 चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन उमरगा पो.ठा. येथे  गुन्हा नोंदवला आहे.  

From around the web