उस्मानाबाद जिल्ह्यात चोरीचे तीन गुन्हे दाखल 

 
Osmanabad police

ढोकी  : वाखरवाडी, ता. उस्मानाबाद येथील ग्रामस्थ- अमर हिराचंद शिंदे यांच्या घराच्या पाठीमागील बाजूने दि. 22- 23.01.2022 रोजी दरम्यानच्या रात्री अज्ञात व्यक्तीने सिडीद्वारे जिन्यावर चढून व जिन्यातून घरात प्रवेश करुन आतील 104 ग्रॅम वजनाचे सुवर्ण दागिने चोरुन नेले. अशा मजकुराच्या अमर शिंदे यांच्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 457, 380 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

कळंब  : इंदिरानगर, कळंब येथील राहुल अभिमान सावंत यांची हिरो एक्सट्रीम मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एव्ही 0955 ही दि. 16- 17.01.2022 रोजी दरम्यानच्या रात्री त्यांच्या घरासमोरुन अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेली आहे. अशा मजकुराच्या राहुल सावंत यांनी दि. 23.01.2022 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

शिरढोण  : रायगव्हाण, ता. कळंब येथील ग्रामस्थ- मोहन ज्ञानोबा येडके यांची हिरो स्प्लेंडर मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 झेड 6851 ही दि. 20.01.2022 रोजी 11.00 वा. सु.  शिराढोन येथील ग्रामपंचायत कार्यालयासमोरुन अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेली आहे. अशा मजकुराच्या मोहन येडके यांनी दि. 23.01.2022 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web