उस्मानाबाद जिल्ह्यात चोरीचे तीन गुन्हे दाखल 

 
Osmanabad police

उमरगा  : बेटजवळगा येथील अशोक गणपती गायकवाड यांनी त्यांच्या शेत गट क्र. ½ मधील शेतातील पिकावर झाकलेले टारपोलीन दि. 26.10.2021 रोजी 23.30 वा. सु. अज्ञाताने चोरुन नेले. अशा मजकुराच्या गायकवाड यांनी दि. 27 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

अंबी  : पांढरेवाडी, ता. पंरडा येथील भिमाबाई पवार या दि. 27.10.2021 रोजी रात्री आपल्या घरासमोरील अंगनात झोपल्या असतांना त्यांनी अंथरुणाखाली ठेवलेले 20 ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागिने व 18,200 ₹ रोख 02.00 वा. सु. अज्ञाताने चोरुन नेली. अशा मजकुराच्या भिमाबाई पवार यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

लोहारा : लोहारा (बु.) येथील युसूफ हबीबसाब कुरेशी यांच्या राहत्या घराचे कुलूप दि. 26- 27.10.2021 दरम्यानच्या रात्री अज्ञाताने तोडून घरातील 45,000 ₹ रोख रक्कम चोरुन नेली. अशा मजकुराच्या कुरेशी यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 457, 380 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

 
मारहाण 

ढोकी  : तेर येथील पृथ्वीराज आंधळे यांनी दि. 27.10.2021 रोजी 12.30 वा. सु. छ. शिवाजी महाराज चौकातून जात होते. यावेळी रहदारीस अडथळा करणारे वाहन बाजूला घेण्यास त्यांनी संबंधीत चालक रविराज चौगुले यांना सांगीतले असता वाद निर्माण झाला. यावर चौगुले यांनी चिडून जाउन आंधळे यांना लोखंडी नळीने मारहान करुन जखमी केले व ठार मारण्याची धमकी दिली. अशा मजकुराच्या आंधळे यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 324, 323, 504, 506 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web