उस्मानाबाद जिल्ह्यात तीन अपघातात तीन ठार, एक जखमी 

 
Osmanabad police

तामलवाडी  : अंदाजे 45 वर्षे वयाचा अनोळखी पुरुष दि. 17 ऑक्टोबर रोजी 02.30 वा. सु. सुरतगाव येथील राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 52 वरुन पायी जात असतांना अज्ञता वाहनाने त्यास धडक दिल्याने तो अनोळखी पुरुष गंभीर जखमी होउन मयत झाला. या अपघातानंतर जखमीस उपचारकामी न नेता, अपघाताची खबर नजीकच्या पोलीस ठाण्यास न देता संबंधीत अज्ञात चालक वाहनासह अपघात स्थळावरुन पसार झाला. अशा मजकुराच्या तामलवाडी पो.ठा. येथील- पोलीस हेडकॉन्स्टेबल- गोरोबा गाढवे यांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

वाशी  : शिशुपाल सिंह चव्हाण, वय 55 वर्षे, रा. फिरोजाबाद हे दि. 09 ऑक्टोबर रोजी 21.30 वा. सु. पार्डी फाटा येथील राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 52 वर वाहन क्र. एच.आर. 38 एए 0129 ही चालवत जात होते. दरम्यान त्यांच्या समोरील अज्ञात चालकाने अज्ञात वाहनाचा अचानक ब्रेक दाबून वाहन रस्त्यात उभा केले. यावेळी शिशुपाल चव्हाण यांचे नमूद वाहन त्या समोरील वाहनावर जाउन धडकले. या अपघातात शिशुपाल हे गंभीर जखमी होउन मयत झाले. अपघातानंतर समोरील वाहन चालक अपघात स्थळावरुन वाहनासह पसार झाला. अशा मजकुराच्या रामपाल नागर, रा. उत्तर प्रदेश यांनी दि. 19 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

उमरगा  : अज्ञात चालकाने दि. 14 ऑक्टोबर रोजी 21.00 वा. सु. उमरगा- कोरेगाववाडी रस्त्यावरील बिरुदेव मंदीराजवळील रस्त्यावर ट्रक क्र. एम.एच. 13 एक्स 2952 हा निष्काळजीपने चालवून ज्ञानेश्वर मधुकर होगले, वय 30 वर्षे, रा. कोरेगाववाडी व भारत महानुर हे प्रवास करत असलेल्या मोटारसायकलला समोरुन धडक दिली. या अपघातात होगले मयत झाले तर महानुर गंभीर जखमी झाले. या अपघातानंतर नमूद ट्रक चा अज्ञात चालक अपघात स्थळावरुन ट्रकसह पसार झाला. अशा मजकुराच्या मयताचा भाऊ- विठ्ठल होगले यांनी दि. 19 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 304 (अ), 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web