उस्मानाबाद जिल्हयात दोन अपघातात तीन जखमी 

 
Osmanabad police

तुळजापूर : विकास चव्हाण, रा. जहागीरदारवाडी तांडा, ता. उस्मानाबाद हे सहपत्नीक दि. 15 ऑक्टोबर रोजी 14.30 वा. सु. सांगवी (मा.) येथील राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 52 वर मोटारसायकलने प्रवास करत होते. दरम्यान अज्ञात चालकाने स्कोडा कार क्र. टी.एस. 10 एफए 3497 ही निष्काळजीपने चालवून विकास चव्हाण चालवत असलेल्या मो.सा. ला पाठीमागून धडक दिली. या अपघातात चव्हाण पती- पत्नी किरकोळ- गंभीर जखमी झाले. अशा मजकुराच्या विकास चव्हाण यांनी वैद्यकीय उपचारादरम्यान दिलेल्या लेखी निवेदनावरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

नळदुर्ग : भिमाशंकर परमेश्वर सुतार, रा. घोळसगांव, ता. अक्कलकोट यांच्या सोबत यशवंत सुतार, रा. काटगांव, ता. तुळजापूर हे दि. 30.09.2021 रोजी 12.00 वा. सु. काटगाव शिवारातील रस्त्याने मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एएम 3202 ने प्रवास करत होते. यावेळी भिमाशंकर सुतार यांनी नमूद मो.सा. निष्काळजीपने चालवून रस्त्याबाजूच्या दगडास धडक दिली. या अपघातात यशवंत सुतार हे मो.सा. वरुन खाली पडल्याने त्यांचा उजवा पाय दोन ठिकाणी मोडला आहे. अशा मजकुराच्या यशवंत सुतार यांनी दि. 17 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

होंडा स्प्लेंडर प्लस मोटारसायकलची चोरी 

कळंब  : किशोर काशिनाथ लिके, रा. खेर्डा, ता. कळंब यांनी त्यांची हिरो होंडा स्प्लेंडर प्लस मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 डब्ल्यु 4891 ही दि. 11 ऑक्टोबर रोजी 13.30 ते 14.30 वा. दरम्यान त्यांच्या शेताजवळील रस्त्याकडेला लावली असता अज्ञात व्यक्तीने ती चोरुन नेली. अशा मजकुराच्या किशोर लिके यांनी दि. 17 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web