उस्मानाबाद जिल्ह्यात चोरीच्या तीन घटना 

 
Osmanabad police

उस्मानाबाद  : उस्मानाबाद येथील प्रकाश भानुदास मोरे यांनी ग्रामस्थ- अलिम पटेल यांना दि. 20.12.2021 रोजी 18.00 वा. सु आपल्या ताब्यातील मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 ए 8951 व 4,750 ₹ देउन सांजा रोड, उस्मानाबाद येथील एका गॅरेजमध्ये सर्विसिंगसाठी पाठवले होते. त्यानंतर पटेल हे अद्यापपावेतो ती मोटारसायकल घेउन परत आले नाहीत. यावरुन प्रकाश मोरे यांनी दि. 28 डिसेंबर रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 406 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

वाशी : वाशी येथील इंद्रसेन शेषाद्रीराव देशमुख यांची हिरो स्प्लेंडर मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एपी 7574 ही दि. 26.12.2021 रोजी 02.00 ते 02.30 वा. दरम्यान वाशी येथील साप्ताहीक बाजार परिसरातून अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेली. अशा मजकुराच्या इंद्रसेन देशमुख यांनी 28 डिसेंबर रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

नळदुर्ग  : संभाजीनगर, जळकोट, ता. तुळजापूर येथील किरण ग्यानबा सगर यांच्या घराच्या जिन्यावरील उघड्या दरवाजातून दि. 27- 28.12.2021 रोजी दरम्यानच्या रात्री अज्ञात व्यक्तीने प्रवेश करुन घरातील सोने- चांदीचे दागिने व रोख रक्कम असा एकुण 73,500 ₹ चा माल चोरुन नेला. अशा मजकुराच्या किरण सगर यांच्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web