उस्मानाबाद जिल्ह्यात चोरीच्या तीन घटना 

 
Osmanabad police

नळदुर्ग : खानापुर, ता. तुळजापूर येथील विनायक वसंतराव पाटील यांच्या खानापूर गट क्र. 57/2 मधील शेतातील गुदामाचे कुलूप दि. 08.11.2021 रोजी मध्यरात्रीच्या सुमारास अज्ञात व्यक्तीने तोडून गुदामातील सोयाबीनची 60 पोती चोरुन नेली. अशा मजकुराच्या विनायक पाटील यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 457, 380 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

लोहारा : राजेगाव, ता. लोहारा येथील अजित गोविंद सुरवसे यांनी त्यांच्या हिरो स्प्लेंडर मोटारसायकल क्र. एम.एच. 13 बीयु 1745 व मो.सा. क्र. एम.एच. 14 बीझेड 5925 या दोन्ही मो.सा. दि. 03.11.2021 रोजी 11.00 ते 17.00 वा. दरम्यान राजेगाव येथील त्यांच्या शेताजवळ लावल्या असता अज्ञात व्यक्तीने त्या चोरुन नेल्या. अशा मजकुराच्या अजित सुरवसे यांनी दि. 08.11.2021 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

उमरगा  : उमरगा येथील मफराम रोणाजी चौधरी यांनी त्यांची हिरो स्प्लेंडर मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 वाय 7690 ही दि. 03.11.2021 रोजी 08.30 ते 10.00 वा. दरम्यान उमरगा येथील गणेश कॉम्प्लेक्स समोर लावली असता अज्ञात व्यक्तीने ती चोरुन नेली. अशा मजकुराच्या मफराम चौधरी यांनी दि. 08.11.2021 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

अपहरण 

उस्मानाबाद : एका 16 वर्षीय मुलगी (नाव- गाव गोपनीय) दि. 25.10.2021 रोजी 16.00 वा. सु. आपल्या राहत्या घरी असतांना अज्ञात व्यक्तीने अज्ञात कारणासाठी तीचे अपहरन केले आहे. अशा मजकुराच्या अपहृत मुलीच्या मामाने दि. 08.11.2021 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 363 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web