उस्मानाबाद जिल्ह्यात ११ डिसेंबर रोजी चोरीचे तीन गुन्हे दाखल 

 
Osmanabad police

तुळजापूर : मोतीझरा लमांण तांडा, ता. तुळजापूर येथील विनोद सिद्राम पवार यांच्या घराचे कुलूप दि. 09- 10.12.2021 रोजी दरम्यानच्या रात्री अज्ञात व्यक्तीने तोडून घरात प्रवेश करुन कपाटातील 1,50,000 ₹ रक्कम चोरुन नेली. अशा मजकुराच्या विनोद पवार यांच्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 457, 380 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

भुम  : आरसोली शिवारातील इंडस कंपनीच्या मनोरा येथील जिवो बीटीएस ते मनोऱ्यापर्यंतचे 40 मिटर पॉवर केबल दि. 09.12.2021 रोजी 00.30 ते 02.00 वा. दरम्यान कोण्या अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेले आहे. अशा मजकुराच्या महादेव पंडीत ढवण, रा. खंडाळा, ता. तुळजापूर यांनी दि. 10 डिसेंबर रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

उमरगा  : उमरगा येथील व्यंकटेश इराप्पा धोतरे यांची हिरो एचएफ डिलक्स मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एपी 8489 ही दि. 04.12.2021 रोजी 18.30 वा. सु. मौलाना आझाद चौक, उमरगा येथुन अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेली. अशा मजकुराच्या व्यंकटेश धोतरे यांनी दि. 10 डिसेंबर रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web