उस्मानाबाद जिल्ह्यात सहा ठिकाणी चोरीच्या घटना 

 
Osmanabad police

ढोकी  : तडवळा (क.), ता. उस्मानाबाद ग्रामस्थ- अमोल हरिश्चंद्र जाधव यांच्या शेत गोठ्यातील 37 पोती सोयादाने दि. 07.12.2021 रोजी 21.00 ते 21.45 वा. दरम्यान तीन अनोळखी पुरुषांनी वाहन क्र. एम.एच. 25 एयु 5803 मधून चोरुन नेत असल्याचे शेत मालक- अमोल जाधव यांना दिसले. अशा मजकुराच्या अमोल जाधव यांनी दि. 08 डिसेंबर रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379, 34 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

नळदुर्ग : अशोक लेलँड ट्रक क्र. के.ए. 56- 4136 हा सातारा येथून उडिशा राज्यात एशियन पेन्टस कंपनीच्या रंगाच्या बादल्या, खोकी असा माल घेउत जात होता. दरम्यान तो ट्रक दि. 06- 07.12.2021 रोजीच्या रात्री जळकोट येथे थांबला असता तो अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेला. अशा मजकुराच्या ट्रक चालक- गोविंद बाबु राठोड, रा. इंदीरानगर तांडा, हंगरगा (नळ), ता. तुळजापूर यांनी दि. 08 डिसेंबर रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

            दुसऱ्या घटनेत 6 ब्रास वाळू भरलेला ट्रक क्र. एम.एच. 13 आर 3459 हा दि. 07- 08.12.2021 रोजी दरम्यानच्या रात्री जळकोटवाडी (नळ), ता. तुळजापूर येथे रस्त्याकडेला उभा असतांना अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेला अशा मजकुराच्या गावकरी- देवीदास हरिदास चव्हाण यांच्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

उमरगा  : सावळसुर, ता. उमरगा येथील धोंडीराम बिराजदार व महादेव बिराजदार या दोघांच्या शेत विहीरीवरील 5 अश्वशक्ती क्षमतेचे दोन विद्युत पानबुडी पंप, दोन स्टार्टर, केबल व एक फवारा असे साहित्य दि. 3011.2021 ते 01.12.2021 रोजी दरम्यानच्या रात्री अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेले. अशा मजकुराच्या धोंडीराम बिराजदार यांनी दि. 08 डिसेंबर रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

लोहारा : होळी, ता. लोहारा येथील सोनाबाई गुरुशांत स्वामी या दि. 01- 07.12.2021 रोजी दरम्यान घर कुलूपबंद करुन बाहेर गावी गेल्या होत्या. दरम्यानच्या काळात त्यांच्या घराचे कुलूप अज्ञात व्यक्तीने तोडून आतील 40 ग्रॅम वजनाचे सुवर्ण दागिने, 20 ग्रॅमचे चांदीचे दागिने व 1,00,000 ₹ रक्कम चोरुन नेली. अशा मजकुराच्या सोनाबाई स्वामी यांनी दि. 08 डिसेंबर रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 454, 457, 380 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

दुसऱ्या घटनेत रुद्रवाडी, ता. लोहारा येथील भिमराव पांडुरंग शिंदे हे दि. 07.12.2021 रोजी 17.15 वा. सु. जवळी येथील साप्ताहिक बाजारात असतांना गर्दीचा फायदा घेउन अज्ञात व्यक्तीने त्यांच्या विजारीच्या खिशातील स्मार्टफोन चोरुन नेला. अशा मजकुराच्या शिंदे यांनी दि. 08 डिसेंबर रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web