उमरग्यात रात्रगस्ती दरम्यान संशईत इसम ताब्यात

 
crime

उमरगा  : उमरगा पो.ठा. चे पथक दि. 17.08.2023 रोजी 21.40 वा.सु. उमरगा शहरात रात्रगस्तीस असताना दरम्यान शहरातील अंबाई मेसचे बाजूला उमरगा येथे अंधाराचा दबा धरुन बसलेल्या दोन इसमास संशयावरुन पथकाने हाटकले. यावर त्यांची विचारपुस केली असता त्यांनी आपले नाव- 1) महेश अशोक कांबळे, वय 27 वर्षे, 2) इसाक महेबुब शेख, वय 22 वर्षे, दोघे रा ब्रम्हकॉलनी, उमरगा ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद असे सांगीतले. पोलीसांनी अशा रात्री अवेळी फिरण्याचे कारण विचारले असता त्यांनी पोलीसांना उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने ते माला विरूध्द गुन्हा करण्याच्या उद्देशाने तेथे फिरत असल्याचा पोलीसांचा संशय बळावल्याने त्यास ताब्यात घेउन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द महाराष्ट्र पोलिस कायदा कलम- 122 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

 

 मारहाण 

येरमाळा  : आरोपी नामे-1) जग्गनाथ आण्णा भांगे, 2) अण्णा किसन भांगे, 3) ज्ञानदेव रामु भांगे, रा. सापनाई ता. कळंब जि. उस्मानाबाद यांनी जुन्या वादाचे कारणावरुन दि.17.08.2023 रोजी 17.30 वा. सु. सापनाई शिवारातील गट नं 414 येथे फिर्यादी नामे- परमेश्वर नवनाथ बाराते, वय 35 वर्षे, रा. सापनाई, ता. कळंब जि. उस्मानाबाद यांना शिवीगाळ करुन लाथाबुक्यांनी, लोखंडी विळ्याने, काठीने मारहाण जखमी केले. तसेच जिवे ठार मारण्याची धमकी दिली. अशा मजकुराच्या परमेश्वर बाराते यांनी दि.17.08.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन येरमाळा पो. ठाणे येथे भा.दं.वि.सं. कलम-  324, 323, 504,506, 34अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web