ढोकी आणि भूममध्ये रात्रगस्ती दरम्यान संशयित इसम ताब्यात 

 
crime

ढोकी  : ढोकी पो.ठा. चे पथक दि. 20.05.2023 रोजी 02.00 वा.सु. ढोकी पो. ठा. हद्दीत रात्रगस्तीस असताना दरम्यान कळंब जाणारे रोड लगत सुर्या लॉजचे समोर ढोकी येथे अंधाराचा दबा धरुन बसलेल्या एक इसमास संशयावरुन पथकाने हाटकले. यावर त्याची विचारपुस केली असता त्याने आपले नाव-  विनोद नाना काळे, वय 23 वर्षे, रा. कारखाना पारधी पिढी, ढोकी असे सांगीतले. पोलीसांनी अशा रात्री अवेळी फिरण्याचे कारण विचारले असता त्याने पोलीसांना उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने तो माला विरूध्द गुन्हा करण्याच्या उद्देशाने तेथे फिरत असल्याचा पोलीसांचा संशय बळावल्याने त्यांला ताब्यात घेउन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्ती विरुध्द महाराष्ट्र पोलिस कायदा कलम- 122 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

भुम  : भुम पो.ठा. चे पथक दि. 19.05.2023 रोजी 20.45 वा.सु. भुम पो. ठा. हद्दीत रात्रगस्तीस असताना दरम्यान भुम बसस्थानक इमारतीचे ओलसावलीत अंधाराचा दबा धरुन बसलेल्या एक इसमास संशयावरुन पथकाने हाटकले. यावर त्याची विचारपुस केली असता त्याने आपले नाव-  सुमित प्रमोद गवळी, वय 19 वर्षे, रा. लक्ष्मीनगर, ता. भुम असे सांगीतले. पोलीसांनी अशा रात्री अवेळी फिरण्याचे कारण विचारले असता त्याने पोलीसांना उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने तो माला विरूध्द गुन्हा करण्याच्या उद्देशाने तेथे फिरत असल्याचा पोलीसांचा संशय बळावल्याने त्यांला ताब्यात घेउन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्ती विरुध्द महाराष्ट्र पोलिस कायदा कलम- 122 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

चोरीचे दोन गुन्हे दाखल 

आंबी : वेताळनगर, तुळजापूर येथील- तानाजी दगडुबा गव्हाणे यांची अंदाजे 30,000  ₹ किंमतीच्या पॅशन प्रो मोटरसायकल क्र एमएच 25 एक्यु 5855 ही  सोनारी येथुन अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेली. अशा मजकुराच्या दगडुबा गव्हाणे यांनी दि.20.05.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम-379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

धाराशिव  : आष्टा, ता. भुम येथील- आनंत विठ्ठल गुरव यांची अंदाजे 20,000  ₹ किंमतीच्या होंडा शाईन मोटरसायकल क्र एमएच 14 जीके 7983  ही  रेंणुकादेवी मंदीरा समोरुन अंबेजवळगा येथुन अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेली. अशा मजकुराच्या आनंत गुरव यांनी दि.20.05.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम-379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web