उस्मानाबाद जिल्ह्यात दोन अपघातात एक ठार, दोन जखमी 

 
Osmanabad police

तामलवाडी  : गंगेवाडी, ता. सोलापूर (दक्षिण) येथील धनाजी तानाजी काळे व राणी आनंद वडणे, वय 24 वर्षे, रा. माळुंब्रा, ता. तुळजापूर हे दोघे भाऊ- बहिण दि. 28.12.2021 रोजी 13.40 वा. सु. तामलवाडी टोलनाका येथील रस्त्याने मोटारसायकलने प्रवास करत होते. यावेळी अज्ञात चालकाने ट्रक क्र. एम.एच. 16 सी 1213 हा निष्काळजीपने चालवल्याने धनाजी काळे चालवत असलेल्या मो.सा. ला ट्रक पाठीमागून धडकला. या अपघातात धनाजी हे किरकोळ जखमी झाले तर त्यांच्या मागे बसलेली त्यांची बहीण- राणी या मयत झाल्या. अशा मजकुराच्या धनाजी काळे यांच्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

उमरगा : सालेगाव, ता. आळंद, जि. गुलबर्गा येथील तानाजी रंगप्पा बेडर हे दि. 25.12.2021 रोजी 19.00 वा. सु. चौरस्ता -  आळंद रस्ता पायी ओलांडत असतांना मोटारसायकल क्र. एम.एच. 06 बीसी 3051 च्या धडकेत ते गंभीर जखमी झाले. या अपघातानंतर नमूद मो.सा. चा अज्ञात चालक अपघात स्थळावरुन वाहनासह पसार झाला. अशा मजकुराच्या तानाजी बेडर यांनी दि. 28 डिसेंबर  रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web