उस्मानाबाद जिल्ह्यात तीन अपघातात एक ठार तीन जखमी 

 
Osmanabad police

उस्मानाबाद : उस्मानाबाद येथील गोपाळ नागनाथ घोडके, वय 42 वर्षे हे दि. 26.10.2021 रोजी 18.30 वा. सु. उस्मानाबाद येथील चंद्रलोक ढाब्यासमोरील राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 52 लगत उभे होते. यावेळी अज्ञात वाहनाच्या धडकेत त्यांच्या डाव्या पायाचे हाड मोडून ते गंभीर जखमी झाले. या अपघातानंतर जखमीस उपचारकामी न नेता, अपघाताची खबर नजीकच्या पोलीस ठाण्यास न देता अज्ञात वाहनाचा अज्ञात चालक अपघात स्थळावरुन वाहनासह पसार झाला. अशा मजकुराच्या गोपाळ घोडके यांनी दि. 31.10.2021 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

उमरगा  : जकेकुर, ता. उमरगा येथील उमाबाई शिवाजी माने व सविता व्यंकट वाकळे या दोघी दि. 31.10.2021 रोजी पहाटे 05.10 वा. गावातील रस्त्याने पायी फेरफटका मारत होत्या. यावेळी एसटी बस क्र. एम.एच. 20 बीएल 3733 च्या धडकेत सविता वाकळे या मयत झाल्या तर उमाबाई माने या गंभीर जखमी झाल्या. अशा मजकुराच्या उमाबाई माने यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

येरमाळा : हागलुर, ता. तुळजापूर येथील विठ्ठल घुगे हे दि. 31.10.2021 रोजी 19.40 वा. सु. तेरखेडा येथील उड्डान पुलावरील रस्त्याने मोटारसायकल क्र. एम.एच. 12 एचई 4590 ही चालवत जात हाते. यावेळी चूकीच्या दिशेने आलेल्या मो.सा. क्र. एम.एच. 13 डीयु 6395 च्या धडकेत विठ्ठल घुगे हे जखमी झाले. या अपघातानंतर जखमीस वैद्यकीय उपचारकामी न नेता, अपघाताची खबर नजीकच्या पोलीस ठाण्यास न देता संबंधीत मो.सा. चा अज्ञात चालक अपघात स्थळावरुन वाहनासह पसार झाला. अशा मजकुराच्या विठ्ठल घुगे यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337 सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web