उस्मानाबाद जिल्ह्यात दोन अपघातात एक ठार , एक जखमी 

 
Osmanabad police

उस्मानाबाद  : उस्मानाबाद (ग्रा.) पोलीस ठाण्यात अनैसर्गीक मृत्यु क्र. 03 / 2022 हा फौजदारी प्रक्रीया संहीता कलम- 174 अंतर्गत दाखल आहे. या अ. मृ. च्या चौकशीत कात्री, ता. तुळजापूर येथील नागनाथ मनोहर गोंडगिरे यांनी लेखी निवेदन दिले की, ते आपली पत्नी- अंजना नागनाथ गोंडगिरे, वय 35 वर्षे यांसह दि. 10.12.2021 रोजी 14.30 वा. सु. पोहनेर  येथील प्राथमीक आरोग्य केंद्राजवळील रस्त्याने मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 झेड 4371 ही चालवत जात होते. 

यावेळी अज्ञात चालकाने ह्युंडाई कार क्र. एम.एच. 14 जीडी 7116 ही निष्काळजीपने चालवल्याने नागनाथ यांच्या मो.सा. ला पाठीमागून धडकली. या अपघातात अंजना या गंभीर जखमी होउन मयत झाल्या. यावरुन उस्मानाबाद (ग्रा.) पो.ठा. येथे नमूद कारच्या अज्ञात चालकाविरुध्द भा.दं.सं. कलम- 279, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 184 अंतर्गत गुन्हा दि. 12 जानेवारी रोजी नोंदवला आहे.

ढोकी : हिंगळजवाडी, ता. उस्मानाबाद येथील राम बब्रुवान गोरे, वय 40 वर्षे हे दि. 21.12.2021 रोजी 16.00 वा. सु. गावातील रस्त्याने पायी जात होते. यावेळी अज्ञात चालकाने ट्रॅक्टर क्र. एम.एच. 25 एएल 4085 हा निष्काळजीपने चालवल्याने राम गोरे यांना पाठीमागून धडकला. या अपघातात राम यांच्या डाव्या पायाचे हाड मोडल्याने ते गंभीर जखमी झाले. अपघातानंतर नमूद ट्रॅक्टरचा अज्ञात चालक अपघात स्थळावरुन वाहनासह पसार झाला. अशा मजकुराच्या राम गोरे यांनी दि. 12.01.2022 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुने भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web