उस्मानाबाद जिल्ह्यात दोन अपघातात एक ठार, एक जखमी 

 
Osmanabad police

शिराढोण  : चालक- हसन हनीफ शेख, रा. ढोक यांनी दि. 15.12.2021 रोजी 07.30 वा.सु. ढोकी - कळंब रस्त्यावर कार क्र. एम.एच. 24 सी 6888 ही निष्काळजीपने चालवल्याने देवळाली ग्रामस्थ- बाळासाहेब चौरे हे चालवत असलेल्या मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 डब्ल्यु 3072 ला पाठीमागून कार धडकली. या अपघातात बाळासाहेब चौरे हे गंभीर जखमी होउन मयत झाले. अशा मजकुराच्या मयताचा मुलगा- अश्रुबा चौरे यांनी दि. 17 डिसेंबर रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

येरमाळा  : उपळाई, ता. कळंब येथील गोपाळ आण्णासाहे कुटे, वय 19 वर्षे हे दि. 12.12.2021 रोजी 11.15 वा. सु. उपळाई फाटा येथील राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 52 वर मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एक्यू 8159 ही चालवत जात होते. यावेळी अज्ञात चालकाने इनोव्हा क्र. एम.एच. 47 जे 8811 ही निष्काळजीपने चालवल्याने गोपाळ कुटे यांच्या मो.सा. ला पाठीमागून  कार धडकून कुटे हे गंभीर जखमी झाले. या अपघातानंतर नमूद कारचा अज्ञात चालक अपघातस्थळावरुन वाहनासह पसार झाला. अशा मजकुराच्या गोपाळ कुटे यांनी दि. 17 डिसेंबर रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.


 धोकादायकपणे वाहन चालवणाऱ्या व अग्नी प्रज्वलीत करणाऱ्या 6 व्यक्तींवर गुन्हे दाखल

कळंब  : 1)अतुल गायकवाड 2) अनिकेत करडे 3) बंडु जाविर 4) गफुर खान यांनी दि. 17.12.2021 रोजी 11.10 ते 14.00 वा. दरम्यान कळंब शहरात सार्वजनिक ठिकाणी आपापल्या हातगाड्यावर धोकादायकपणे अग्नी प्रज्वलीत करुन भा.दं.सं. कलम- 285 चे उल्लंघन केले. तर नानासाहेब शेळके व परमेश्वर शेळके यांनी आपापल्या ताब्यातील अनुक्रमे ॲपे रीक्षा क्र. एम.एच. 12 जेई 5865 व एम.एच. 25 पी 3697 हे सार्वजनिक रस्त्यावर निष्काळजीपने चालवून भा.दं.सं. कलम- 279 चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तींविरुध्द स्वतंत्र 6 गुन्हे नोंदवले आहेत.

From around the web