उस्मानाबाद जिल्ह्यात दोन अपघातात एक ठार , एक जखमी 

 
Osmanabad police

तुळजापूर  : काटी, ता. तुळजापूर येथील जितेंद्र नरसिंग गुंड यांनी दि. 01.11.2021 रोजी 20.45 वा. सु. सांगवी (मा.) शिवारातील काटी रस्त्यावर मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एयु 8362 ही निष्काळजीपने चालवल्याने घसरली. या अपघातात गुंड यांच्या मो.सा. वर पाठीमागे बसलेले पप्पु शंकर देडे, वय 40 वर्षे, रा. कात्री, ता. तुळजापूर हे गंभीर जखमी होउन मयत झाले. अशा मजकुराच्या मयताची पत्नी- आंबुबाई देडे यांनी दि. 05.11.2021 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

उमरगा  : माडज, ता. उमरगा येथील बालाजी रामा कातपुरे हे दि. 01.11.2021 रोजी 12.00 वा. सु. चौरस्ता, उमरगा येथील रस्त्याकडेला थांबले होते. यावेळी टिपर क्र. एम.एच. 25 एजे 4554 च्या अज्ञात चालकाने टिप्पर निष्काळजीपने चालवून बालाजी कातपुरे यांना धडक दिल्याने ते गंभीर जखमी झाले. अशा मजकुराच्या बालाजी कातपुरे यांनी वैद्यकीय उपचारादरम्यान दिलेल्या फिर्यादीवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web