धाराशिव जिल्ह्यात दोन अपघातात एक ठार, एक जखमी 

 
crime

शिराढोण  :मयत नामे- काकासाहेब लक्ष्मण कांबळे, वय 53 वर्षे, रा.वडगाव, ता. कळंब जि. उस्मानाबाद हे दि.18.08.2023 रोजी सायंकाळी 07.30 वा. सु. मोटरसायकल गाडी क्र एमएच 04 जी.वाय 8569 यावरुन वडगाव ते कोल्हेगाव रोडवर नितीन ढेकणे यांचे शेताजवळून जात होते. दरम्यान बजाज मोटरसायकल क्र एमएच 25 ए. यु. 1609 चा चालक यांनी त्याचे ताब्यातील मोटरसायकल ही हायगई व निष्काळजी पणे अतीवेगाने चालवून काकासाहेब कांबळे यांच्या मोटरसायकलला समोरुन धडक दिली. या आपघातात काकासाहेब काबंळे हे गंभीर जखमी  होवून उपचार दरम्यान मयत झाले. अशा मजकुराच्या फिर्यादी समाधान लक्ष्मण कांबळे, वय 39 वर्षे, रा. वडगाव, ता. कळंब जि. उस्मानाबाद यांनी दि.02.09.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.वि.सं. कलम- 279, 337, 338, 304 अ सह मो.वा. का. कलम 184 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

उमरगा  :जखमी नामे- आरविंद शेषेराव घोसले, वय 47 वर्षे, रा.नलेवाड, ता. निलंगा, जि. लातुर, हा. मु. बालाजी नगर, उमरगा जि. उस्मानाबाद हे दि.24.08.2023 रोजी 19.00 वा. सु. मोटरसायकल क्र एमएच 24 बी.एफ. 3123 यावरुन दापका गावात जाणारे रोडवरुन जात होते.  दरम्यान स्कॉर्पीओ क्र एमएच 25 आर 7176 चा चालक यांनी त्याचे ताब्यातील स्कॉर्पीओ ही हायगई व निष्काळजी पणे अतीवेगाने चालवून आरविंद घोसले यांच्या मोटरसायकलला धडक दिली. या आपघातात आरविंद घोसले हे गंभीर जखमी झाले. अशा मजकुराच्या फिर्यादी आरविंद घोसले यांनी दि.02.09.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.वि.सं. कलम- 279, 337, 338 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.  

From around the web